Wzór pełnomocnictwa o wymeldowanie
  • Inne
  • 23 czerwca 2021 16:08

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu .Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika.. 2 Prawa pocztowego (Dz.U.2012.0.1529 - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).Witam Bardzo ciekawa sytuacja.. wybierz teraz interesujący Cię wzór: .. Pełnomocnictwo do wymeldowania to dokument na podstawie którego inna osoba niż sam zainteresowany może dokonać w jego imieniu czynności zw…