Zgłoszenie zmiany stanu stada świń nabywający
  • Teksty
  • 23 czerwca 2021 17:12

Planowane nowości w Portalu IRZplus:Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: · zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada , z…

Zgłoszenie zmiany stanu stada świń wzór

Lochy i ich liczba zadeklarowana we wniosku do ARiMR muszą być tożsame z lochami zakwalifikowanymi na Wykazie.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń, na które składają się następujące formularze, których nazwy określa załącznik nr 2 do umowy: 1) Zgłoszenie siedziby stada (Z-1/105) - 27 600 sztuk; 2) Zgłoszenie miejsca unieszkodliwia…

Zgłoszenie zmiany stanu stada świń druk
  • Inne
  • 23 czerwca 2021 19:40

546).Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich, uboju zwierzęcia gospodarskiego,Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju, Spis stanu stada świń, Raport kontrolny zbioru danych - możliwość importu zgłoszeń z pliku XML, funk…

Regulamin | Kontakt