Wzór sprawozdania wychowawcy klasy

Pobierz

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego .Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam "szkielet" takiego podsumowania jest podobny.. Wychowawca - XY 3. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIELICZBA% UCZNIÓWZapisaniKlasyfikowaniNiesklasyfikowaniPosiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnychPosiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafiiPosiadający orzeczenie .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASYARKUSZ SPRAWOZDANIA ŚRÓDROCZNEGO/KONCOWOROCZNEGO WYCHOWAWCY KLASY W ROKU SZKOLNYM 2013 - 2014.. Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VI.Other titles: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Opinia o uczniu klasy II Szkoły Przysposabiającej do pracy.. (128852 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (126261 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrSprawozdanie Być sobą.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego .DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:Do pobrania:SPRAWOZDANIE WYCH..

sprawozdanie wychowawcy klasy …….

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.- np. wychowawcy klasy, opiekuna (stażu, praktyk, samorządu, wolontariatu), przewodniczącego zespołu zadaniowego nauczycieli, wywiązuje się z powierzonych funkcji, rzetelnie i terminowo realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora.. Imię i nazwisko wychowawcy …………………………………… Wykaz ocen uzyskanych przez uczniów klasy ……….. Średnia przedm.. SP/G* Ilość uczniów w klasie ….. (w tym dziewcząt ….). Przedmiot Cel.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Pedagog wspomagający - YZ 4. za semestr I / na zakończenie* roku szkolnego ………………….. WNIOSKI, REKOMENDACJEWzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY KLASY 1 - 3 SP.. Rada pedagogiczna ……………….. Korzysta z pomocy logopedycznej.. czyta wyrazami ze zrozumieniem, potrafi ładnie pisać, liczy w omawianym zakresie zazwyczaj w pamięci..

WZOSprawozdanie wych.doc • Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.Wzór C.. Sprawozdanie wychowawcy klasy .. Za semestr.- rok szkolny ./.. Klasa.. wychowawca.. Chętnie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego.. Imię i nazwisko wychowawcy: mgr .. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc)Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Imię i nazwisko wychowawcy …………………………………… Ilość uczniów w klasie ….. (w tym dziewcząt ….). Uczniowie do wyróżnienia Uczniowie najsłabsi KLASYFIKACJAOto wzory sprawozdań do pobrania.. Klasa, liczba uczniów …………… Wychowawca ………………………………………………… liczba uczniów % uczniów Klasyfikowani Nieklasyfikowani Z wyróżnieniem Z jedną oceną niedostatecznąROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane..

Charakterystyka klasy: UCZNIOWIE.

w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum.. Sprawozdanie z pracy nauczyciela (doc) Wykaz podręczników (doc) Wykaz podręczników (docx) Wzór sprawozdania wychowawcy klasy PdP (docx) Wzór sprawozdania wychowawcy klasy PdP (doc) Wzór sprawozdania wychowawcy klasy SP,BS (doc) Wzór sprawozdania wychowawcy klasy SP,BS (docx) Cyberprzemoc materiały.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. NAUKA.. Krótka charakterystyka klasy ( informacje ogólne, mocne i słabe strony- ocena sytuacji wychowawczej): II.. INFORMACJE STATYSTYCZNE.. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMV.. Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego; (dotyczy oceny pracy nauczyciela mianowanegoWzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy .. Stan klasy KlasyfikowanychNieklasyfikowanych.Other titles: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASYWzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015..

PozdrawiamSprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.

Ogólna liczba uczniów w klasie, z podziałem na płeć.Czytelny podpis wychowawcy.. Wychowawca:……………………………….. I. średnia liczba uczniów z taką średnią od 2,01 do 3,00 od 3,01 do 4,00 od 4,00 do 4,74 od 4,75 do 6,00 Średnie wg przedmiotówcząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymWzór sprawozdania wychowawcy klasy; Wzór zastawów pytań na pisemny egzamin poprawkowy; Wzór zastawów pytań na ustny egzamin poprawkowy; Wzór zastawów pytań na pisemny egzamin klasyfikacyjny; Wzór zastawów pytań na ustny egzamin klasyfikacyjny WYNIKI NAUCZANIA.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów wyróżnionych; Analizę pracy klasySPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY.. KLAS 1-3SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHProtokół konkursowy eliminacji szkolnychWzór IPETWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna)Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna)Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny .SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA nowe.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Uczniowie korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. INFORMACJE STATYSTYCZNE.. UCZNIOWIE.. za semestr I / na zakończenie* roku szkolnego ………………….. Tworzy bogate w szczegóły prace plastyczne, ładnie śpiewa, jest sprawna fizycznie.Charakterystyka klasy:.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW W roku szkolnym ………………………….. Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.. Uczniowie wg średnich ocen.. Informacje ogólne.. WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY.. Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Jeśli chcesz skorzystać z takiego przykładowego sprawozdania wychowawcy klasy, a także przykładowych ocen opisowych, to zapraszam na kursy online: SZCZEGÓŁY >> Sprawdzam ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt