Najem prywatny a refaktura za media

Pobierz

Jeżeli w umowie najmu wyodrębniono kwotę czynszu od opłat za tzw. media (np. woda, energia elektryczna, gaz, ciepło), to opodatkowanym przychodem …Przykładowo mogą to być opłaty związane z lokalem, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media …Dzisiejszą notkę chciałbym poświęcić temu, w jaki sposób wynajmujący (właściciele mieszkań) mogą rozliczać się z najemcami za tzw. media licznikowe, czyli te, za …Nie ma tutaj znaczenia to, jaką stawką jest objęta usługa zasadnicza (w przypadku najmu jest to stawka 22% lub zwolnienie z VAT).. To, że najem podlega VAT …W przypadku, gdy umowa najmu przewiduje odrębne od czynszu rozliczenie tzw. mediów poprzez ich refakturowanie z wynajmującego na najemcę, to postanowienia umowy najmu …Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media na podstawie wystawianych przez wynajmującego refaktur, należności te …Media w rozporządzeniu o VAT.. Następnie …W ocenie Szpitala, najem, dostawa mediów oraz wywóz nieczystości stanowią jedno świadczenie, dla którego należy zastosować jednolitą stawkę podatku VAT, właściwą dla …Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr IPTPP1/443-917/11-4/AK rozstrzygnął jaką stawką podatku opodatkowane winny …Fotolia..

Stabilizuje się sytuacja podatników …Wydatki za media - kiedy refaktura?

Z umowy najmu wynika, że najemca jest zobowiązany do płacenia opłat za: wodę …Witam, chciałam zapytać jaką datę wykonania usługi wpisujemy przy usługach ciągłych i jak księgujemy (w umowie nie mamy określonego terminu płatności za najem oraz …Czy "refaktura" za tą energię może być dokonana np. przez notę obciążeniową?. Dokonując wynajmu nieruchomości, wynajmujący może wliczać opłaty za media bezpośrednio w wartość czynszu lub dokonywać ich …w umowie najmu jest wskazane, że najemca będzie odrębnie rozliczać czynsz najmu oraz należności za tzw. media na podstawie indywidualnego zużycia, np. w oparciu o …Po podpisaniu umowy podnajmu właściciel lokalu (niebędący podatnikiem VAT) wystawiać będzie fakturę za najem i refaktury za media Wnioskodawcy..

Popularne jest refakturowanie mediów w …Opłaty za media a podatek od najmu.

Ponadto podatnik refakturuje na podstawie liczników opłaty za media …Refaktura mediów odrębnym świadczeniem Refaktura mediów, tj. energia elektryczna i cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków ma miejsce wówczas, gdy wynajmujący … Co się zaś tyczy podatku naliczonego …Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za media na podstawie wystawianych przez wynajmującego refaktur, należności te …Organ stwierdził, że w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem nieruchomości, a koszty dodatkowe, w tym opłaty …Jeżeli nie, to czy do wysokości 200 000 zł należy przyjąć kwotę obrotu na który składają się kwoty: czynszu najmu lokali zwolnionych z VAT i opłat za media objętych …W praktyce wybierane jest to drugie rozwiązanie, z uwagi na wyłączenie opłat za media z przychodu będącego podstawą dla obliczenia ryczałtu.. Czynsz najmu wynosi 1000 zł miesięcznie.. 1 pkt 36 ustawy o VAT..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt