Wniosek rejestracja pojazdu białystok

Pobierz

Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Białymstoku należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu.. Dowód osobisty (do wglądu) 8.Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (Prezydent Miasta w przypadku miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.. W tym okresie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.Wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu i innych pojazdów.. Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.. Wydział komunikacji w Białymstoku oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 - 950 Białystok.. ** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.. Kogo dotyczy Właściciela pojazduUpoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Białymstoku.. Tablice (tablicę) rejestracyjne 6.. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc)Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych): link przekierowujący na inną stronę bip.bialystok.pl - Rejestracja pojazdu, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, link przekierowujący na inną stronę bip.bialystok.pl - Wydanie prawa jazdy..

Karta pojazdu 5.

Więcej informacji o sprawach, które możesz załatwić w urzędzie dostępne na platformie Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia oraz na platformie e-PUAP.Urząd Miejski w Białymstoku - dane teleadresowe.. Adres: ul. Branickiego 9 (sala 200), 15-085 Białystok.. Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik.Starostwo Powiatowe w Białymstoku przypomina, że osoby zamieszkałe w Białymstoku oraz osoby zainteresowane informacjami w sprawie pojazdów z wyróżnikiem rejestracyjnym BI powinny zgłosić się do : Urząd Miasta Białystok Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów Adres: 15-085 Białystok ul.PIERWSZA REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU Niezbędne dokumenty: Wniosek (.doc 93.50 kB) dowód tożsamości właściciela pojazdu, Stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys.. Wniosek 2.. Wypełniony wniosek oraz: oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy w Białymstoku Jeśli mieszkasz w Białymstoku i chcesz zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy, musisz przygotować się na większy wydatek..

a) rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu.

Tryb odwoławczy:Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu wraz z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu (faktura, umowa sprzedaży) - można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok.2.. Taka usługa jest o 75,5 zł droższa, niż w przypadku rejestracji pojazdu "krajowego".Opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu - 10 zł Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (pokój 209) lub na konto: BANK PEKAO S.A. 26 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 - 950 Białystok Miejsce złożenia wniosku:Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy złożyć w organie, w którym pojazd był zarejestrowany.. *** Niepotrzebne skreli.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami Instrukcja korzystania z Biuletynu ..

Kogo dotyczy Właściciela pojazdu Wymagane dokumenty 1.

Poniżej przedstawiamy formalności, których należy dopilnować podczas rejestracji samochodu - do jakiego urzędu się zgłosić, jakie dokumenty zebrać, ile kosztuje rejestracja pojazdu i o czym jeszcze warto pamiętać w tym procesie.Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP.. Wniosek można złożyć po zalogowaniu się .Do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji są potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01.. Dowód rejestracyjny 4.. 17 zł - w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa - na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w .Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.. O nabyciu pojazdu należy zawiadomić organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę aktualnego właściciela.. Rejestracja Pojazdów Starostwo Powiatowe w Białymstoku przypomina, że osoby zamieszkałe w Białymstoku oraz osoby zainteresowane informacjami w sprawie pojazdów z wyróżnikiem rejestracyjnym BI powinny zgłosić się do : Urząd Miasta Białystok Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów Adres: 15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / sala 110 Telefon: 85 869 64 40Wniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania..

* Numer REGON podaje si, gdy włacicielem pojazdu jest przedsibiorca.

Telefon: (85 .Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Białymstoku?. Dwu języczne umowy kupna sprzedaży, upoważnienie do wydziału komunikacji i urzędu skarbowego, wniosek o rejestrację pojazdu, polsko niemiecka umowa kupna sprzedaży, Druki do opłacenia akcyzy i podatku PCC.Każdy kupiony pojazd, czy to nowy, czy używany, należy zarejestrować w urzędzie.. Wymagane dokumenty.. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników .. Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość,Rejestracja nowego pojazdu; Wydanie prawa jazdy; Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego; Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym; Zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" w strefie płatnego parkowania w BiałymstokuPIERWSZA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Niezbędne dokumenty: Wniosek (.doc 93.50 kB) dowód tożsamości właściciela pojazdu,Wniosek o rejestrację pojazdu - wzorzec do pobrania By nie odejść z kwitkiem po długim oczekiwaniu na wizytę, warto się do niej odpowiednio przygotować i nie tracić czasu na czynności, które można było załatwić samodzielnie, w domowym zaciszu.Kogo dotyczy Właściciela pojazdu Czas realizacji Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.Wniosek o rejestrację pojazdu.. Podczas rejestracji pojazdu w Białymstoku powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele.. dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Rejestracja pojazdów .. Dowód uiszczenia opłaty 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt