Upoważnienie urząd skarbowy częstochowa

Pobierz

Kontakt z urzędem: ul. Tkacka 3, Częstochowa 42-200. w ……………………………………………………………………………………………….……… legitymujący się.Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście; Urząd Skarbowy w Bochni; Urząd Skarbowy w Brzesku; Urząd Skarbowy w Chrzanowie; .. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia.pdf ( 44 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn.odt ( 19 KB ) Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa (fot. Google) e-mail.. CIT - nr telefonu : 34 .. Znajdź urząd skarbowy dla adresu: nazwa miejscowości: (lub fragment nazwy) kod pocztowy: województwo:Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; Urząd Skarbowy w BędzinieDrugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; Urząd Skarbowy w BędziniePCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności ..

Typ jednostki: urząd skarbowy.

+48 34 329-01-00 fax +48 34 325-57-70. email: lista elektronicznych skrzynek podawczych jednostek KAS woj. śląskiego.. Pobierz darmowy wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia w formacie PDF i DOCXUrząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa tel.. Godziny otwarcia urzędu, urzędy w okolicy.Urząd Skarbowy Częstochowa .. 170 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.Urząd Celno-Skarbowy Częstochowa .. Jeżeli złożysz formularz UPL-1, to będzie on obowiązywał we wszystkich urzędach skarbowych.Upoważnienie do odbioru zaświadczenia.Pouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł* lub pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem 22 zł *Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej.Przedsiębiorcy nie zawsze mają czas na osobiste załatwianie pewnych spraw.. 2319 pobrań.Numer telefonu do Urzędu Skarbowego.. Godziny otwarcia urzędu, urzędy w okolicy.Szukasz kontaktu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie?. (34) 325-57-70. e-mail .UPOWAŻNIENIE.. 440 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.. Pliki do pobrania.Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie.. ul. Filomatów 18/20 42-217 Częstochowa..

terytorialne urzędów skarbowych.

Poniedziałek 7:00 - 18:00 Wtorek 7:00 - 15:00 Środa 7:00 - 15:00 Czwartek 7:00 - 15:00 Piątek 7:00 - 15:00.. Kontakt z urzędem: E. Rydza-Śmigłego 26, Częstochowa 42-200.. Baza zawiera adresy, konta bankowe oraz właściwości.. +48 34 370 71 00 fax +48 34 370 71 70 Godziny pracy urzędu pn, śr, cz,pt - 7:30 - 15:30, wt - 7:30 - 15:30Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie.. Ja, niżej podpisany/-a, …………………………….…………………………………………………………………, imię i nazwisko.. Złożenie dokumentu UPL-1 w urzędzie skarbowym nie oznacza, od razu automatycznej możliwości podpisywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym.W takiej sytuacji można upoważnić osobę trzecią, aby wykonała tę czynność za nas.. PEŁNOMOCNICTWOUrząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa tel.. Numery Kont.. Pliki do pobrania.. Nie wiesz, gdzie mieści się Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie?. Urząd Skarbowy ul. Filomatów 18/20 42-217 Częstochowa.. Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; Urząd Skarbowy w BędziniePierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie..

Nasza baza uwzględnia rejonizację urzędów skarbowych w miejscowościach.

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku: Książka kontroli skarbowejPouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł* lub pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem 22 zł *Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej.. urodzony /-a ……………………………………….w…….………………………….………., zamieszkały /-a.. Godziny otwarcia I US Częstochowa.. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania .Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; Urząd Skarbowy w BędzinieUrząd Skarbowy, Urzędowe, Wzory dokumentów .. 340 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy.. , legitymujący się dowodem osobistym seria.…………….. nr ……………… wydanym przezDrugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; Urząd Skarbowy w BędziniePIT - nr telefonu : 34 , 34 , 34 ..

W tym celu należy sporządzić upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

CIT - 06 2100 0000 VAT - 53 2200 0000 PIT - 03 2300 0000Upoważnienie do odbioru zaświadczenia.upowaŻnienie do odbioru zaŚwiadczenia Ja, niżej podpisany, ………………….. …………………………………….. Potrzebny Ci numer konta bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie .Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie.. spadki/darowizny/PCC - nr telefonu : 34 , 34 .. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.. : 34 378-61-00 Fax: 34 361-95-02. e-mail: zł - za zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności.. rejestracja podatników - nr telefonu : 34 , 34 , 34 , 34 .Upoważnienie uprawnia do podpisywania każdego rodzaju deklaracji podatkowych, a także zeznań i informacji podatkowych.. Numer telefonu do Urzędu Skarbowego.. data urodzenia miejsce urodzenia.. Wizyta w urzędzie skarbowym jest możliwa w: poniedziałek 8:00 - 18:00Jeśli chcesz, żeby pełnomocnik podpisywał i składał za ciebie deklaracje składane środkami komunikacji elektronicznej, musisz udzielić mu pełnomocnictwa na specjalnym formularzu, czyli UPL-1.. Złożenie formularza UPL-1P podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.. Chcesz zanieść PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie?. Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt