Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego word

Pobierz

Imię matki (pierwsze)Wypełnij w przypadku zaznaczenia opcji "uszkodzenie dowodu".Uszkodzony dowód osobisty:został przekazany zostanie przekazanyosobiściepocztąJeśli nie znasz tych danych, pozostaw puste pole.Seria i numer utraconegolub .Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Samo zgłoszenie jest bezpłatne.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Keywords: zgłoszenie; dowód osobisty Created Date: 7/26/2018 8:41:45 AMFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe Podają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni.. Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe Podają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni.. ‐ ‐formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij, jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu - przygotuj uszkodzony dowód, inny dokument tożsamości, na przykład paszport - jeśli go masz.Microsoft Word - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego_v01_NEW.doc Last modified by: Katarzyna Grodzka Company: MSWIAFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1..

Wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1.. Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe Podają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni.. ‐ ‐formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu (252.03 KB) Rezerwacja wizyty: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa zgłoszenie osobiste utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty:Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego elektronicznie lub w konsulacie .Urząd Miasta Luboń62-030, Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2tel.. Szczegóły 2 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej do organu wydającego dowód osobisty jest dokonywane z dniem zgłoszenia zdarzenia.. Ile zapłacisz?. ‐ ‐ dd‐mm‐rrrrFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stronao1/2 s osobiście na piśmie pocztą na piśmie został przekazany zostanie przekazany osobiście pocztą Wypełnij w przypadku zaznaczenia opcji "uszkodzenie dowodu"..

Kod pocztowy ...Otrzymasz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Pamiętaj o: a. uszkodzonym dowodzie osobistym, b. ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).Wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - formularz możesz pobrać tutaj, na dole strony lub poprosić o niego w konsulacie, dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu, inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go masz.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1.. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wersja elektroniczna (wniosek przez ePUAP) Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego strona 2/2 Własnoręczny czytelny podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu - - dd-mm-rrrr Data Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Ile będziesz czekać.formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wydrukuj go i wypełnij albo poproś o niego w konsulacie, a następnie wypełnij, jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony - przygotuj uszkodzony dowód osobisty, inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport - jeśli go ma,Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz "Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego"..

W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać.

W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać.. Seria i numer utraconego lub uszkodzonegoWymagane dokumenty.. : +48 (61) 8130-011 fax: +48 (61) 8130-097 czynny: poniedziałek 9.00-17.00 wtorek do piątku 7.30-15.30 Karta Informacyjna WSO 06 Wydanie i wymiana dowodu osobistego, zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu.Jeśli będąc w obcym kraju, zgubimy lub uszkodzimy dowód osobisty, należy to zgłosić w polskim konsulacie - można to zrobić osobiście, listownie lub faksem.. Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe Podają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1. ; Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy.posiadacz dowodu osobistego, rodzic, opiekun prawny.. Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanieZgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydanego dla dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej zgłasza odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator..

‐ ‐ dd‐mm‐rrrr ...Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1.

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim1.Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowoduImię ojca (pierwsze)Imię matki (pierwsze)Nazwisko rodowe matki2.Powód zgłoszeniaZaznacz powód zgłoszenia:utrata dowoduuszkodzenie dowoduSeria i numer utraconegolub uszkodzonegodowoduJeśli nie znasz tych danych, pozostaw puste pole.Wypełnij w przypadku zaznaczenia opcji "uszkodzenie dowodu".Uszkodzony dowód osobisty:został przekazanyzostanie przekazanyosobiście pocztą1/2Formularz .Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stronao2/2 Własnoręczny czytelny podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu - - idd-mm-rrrr Data Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.. ‐ ‐ dd‐mm‐rrrrformularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - otwórz plik w nowym oknie —wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij, dowód osobisty — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu, inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go masz.. Z kolei gdy zastrzeżenia dowodu chcemy dokonać pocztą lub faksem, należy wysłać wypełniony formularz.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną (207.2 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przesłany elektronicznie musi być skierowany do organu gminy, który wydał dowód osobisty.. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1.. Należy wypełnić formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - można go wydrukować z internetu lub poprosić o niego w konsulacie.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Kod pocztowy - MiejscowośćMicrosoft Word - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego_elektroniczny_v01_NEW.doc.. Uszkodzony dowód osobisty: iJeśli nie znasz tych danych, pozostaw puste pole.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłaszać przez internet ale wyłącznie za pomocą profilu zaufanego (eGO), używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego albo podpisu osobistego w przypadku zgłoszenia utraty dowodu dziecka bądź osoby ubezwłasnowolnionej.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt