Sprawozdanie ze zdalnego nauczania wzór

Pobierz

W trakcie pracy zdalnej może brać udział w formach doskonalenia zawodowego online, zająć się gotowością szkolną, przygotowywać pomoce dydaktyczne i materiały, ale należy pamiętać, że pracujemy przede wszystkim z dziećmi.Proszę o wzór sprawozdania nauczyciela za I semestr w czasie zdalnego nauczania.. Data zamieszczenia 26.03.2020 r. UWAGA!Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. 6.Badanie daje nam okazję zobaczyć, jak nauczanie zdalne wygląda w rzeczywistości szkolnej, jak przebiega jego rozwój w czasie i które obszary wymagają dalszej pracy.. - Przesłałam pani XX materiały do zajęć rewalidacyjnych korekcyjno-kompensacyjnych w formie, którą wybrała mama ucznia.. - Przekazałam mamie XX materiały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych od pani XX.. Jakie działania mogłyby się tam pojawić?. Żaden obowiązujący przepis, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem .programowych kształcenia w zawodach i rozplanujcie realizację pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego (do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych).. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA..

Sprawozdanie_z_realizacji_zadan_nauczania_zdalnego.pdf.

Udokumentujcie wnioski z waszej pracy.. "Jestem bliska obłędu" - Nigdy tyle nie pracowałam - zwierza się pani Dorota.. Zdalne nauczanie.. W okresie stażu podejmowałem działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.. w Dobrzejewicach, od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny.. Podczas badania, przeprowadzonego w dniach 4-15 czerwca 2020 r. za pomocą ankiety internetowej LIBRUS Szkoła pytaliśmy nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów, jak organizowane jest nauczanie zdalne i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość.- Myślę, że resort z góry uznał, że nie da się tego zrobić na poziomie centralnym, bo ze względu na uwarunkowania "logistyczne" związane z dostępem do sprzętu komputerowego i internetu, inaczej będzie wyglądać zdalna praca w szkole w Warszawie, a inaczej gdzieś np. w Bieszczadach.Kluczowe w tym zakresie będą wzory dokumentów dostępne w LEX przygotowane przez doświadczonego eksperta prawa oświatowego, Panią Agatę Piszko:Szanowni Państwo, Z perspektywy minionych dni, wiemy jak trudny był to czas dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów..

Sprawozdanie_z_realizacji_zadan_nauczania_zdalnego.docx.

Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniaOrganizacja zdalnego nauczania w szkołach - poradnik Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia - w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.W tej sytuacji niezbędne wydaje się raportowanie o przebiegu zdalnego nauczania przez nauczycieli (należy jednak zaznaczyć, iż decyduje o tym tylko i wyłącznie dyrektor placówki oświatowej).. z 2020 r., poz. 493 ze zm.), nie nakłada na nauczyciela obowiązku sporządzania sprawozdania z prowadzenia zdalnego nauczania, a w konsekwencji nie ma żadnych wytycznych prawodawcy co do jego treści.. Wyniki powinny posłużyć wyłącznie jako inspiracja do działania, mającego na celu doskonalenie i poprawę mechanizmów zdalnej edukacji.SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO.. Wzór graficzny Wirtualnego Dziennika stanowi zał.. Nauczycielom dziękuję za kreatywność i .SPRAWOZDANIE WYCH.. Zrealizowane tematy zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne (I/IIspp):wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość..

Nr 2 do Zasad.Proszę o wzór sprawozdania nauczyciela za I semestr w czasie zdalnego nauczania.

Inny pogląd na sprawę ma Związek Nauczycielstwa Polskiego.. Proste, a jednak nie dla wszystkich tworzenie dokumentacji jest łatwe i przyjemne.Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.. Co w nim wpisać?. Praca zdalna w przedszkolu stała się koniecznością z powodu pandemii, która została ogłoszona w naszym kraju.. 2 ) Wypełnienie dziennika wirtualnego i w ramach sprawozdania z realizacji zadań i odesłanie do dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola w każdy poniedziałek.. .SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Powiedzmy sobie szczerze, że nauczyciel pozostaje w gotowości i nie jest to czas urlopu.. uczeń: klasa: I /II.. Wzór IPET.. Tylko w ten sposób bowiem dyrektor otrzyma rzetelną informację na temat tego, jak e-learning sprawdza się w placówce, którą zarządza.Myślę, że nie tylko ja właśnie zaczynam głowić się nad tym jak powinno albo jak mogłoby wyglądać sprawozdanie z pracy zdalnej dla nauczycieli..

Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.

w II półroczu roku szkolnego 2019/2020.. SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.. Aktualnie ma drugą klasę.do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie.. Dziękuję dyrektorom za zorganizowanie procesu nauczania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, a także za rozwiązywanie indywidualnych problemów technicznych, które pojawiały się po stronie uczniów.. Związkowcy skomentowali słowa ministra pisząc, że to, jak wygląda zdalne uczenie, to "zasługa samodzielnych działań dyrektorów i .9) każdy nauczyciel, niezależnie od wymiaru etatu zobowiązany jest w terminie do końca środy tygodnia następnego, przygotować i przesłać dyrektorowi "Sprawozdanie z realizacji działań związanych ze zdalną nauką uczniów podczas zawieszenia zajęć" za tydzień poprzedni, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc1)Sporządzenie Tygodniowego zakresu treści do zdalnego nauczania - zał.. Dodatkowo do kontaktów posłużyć może portal społecznościowy, poczta elektroniczna, telefon.Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że nauczyciele są dokształcani w zakresie zdalnego nauczania i nabyte nowe umiejętności przydadzą im się w przyszłości.. W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.. Ustalcie, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (programów wychowania przedszkolnego).. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnąłem zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.. półrocze rok szkolny : Przedmiot : Nauczyciel: Liczba zrealizowanych godzin: Frekwencja: Ocena: Ocena .Nauczanie zdalne w praktyce.. praca zdalna przedszkole sprawozdanie praca zdlna sprawozdanie z pracy zdalnej Pani Monia Monika Sobkowiak - jestem nauczycielką, neurologopedą, autorką gier i książek dla dzieci, rodziców i nauczycieli.Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych w formie zdalnej Pobierz 12.44 KBSprawozdanie ze zdalnego nauczania.. Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.. Protokół konkursowy eliminacji szkolnych.. SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt