Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2021

Pobierz

Strona dostarczy Państwu najważniejszych informacji o naszej placówce i pozwoli na bieżąco śledzić wydarzenia z nią związane.Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka z Placówki: Przedszkole Publiczne "Kraina Odkrywców", ul. Ligonia 2c, 44-351 Turza Śląska po zakończeniu zajęć: imię i nazwisko osoby upoważnionej seria i nr dowodu tożsamości nr telefonu osoby upoważnionej Upoważnienie jest ważne: 1.. Akceptuję Polityka cookiesz którym można skontaktować się pod adresem e-mail; 2.Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie: - art. 6 ust.. Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego .. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny che wycofać upoważnienie, to jest obowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy grupy.Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.. 8 września 2019.. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz przyjrzenia się życiu naszego przedszkola.. z o.o. Other titles: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaNazwisko i imię matki/opiekunki dziecka oraz numer telefonu ……………………………………………………… Nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka oraz numer telefonu UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2020/2021 Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka Można podać numery telefonu do osób upoważnionych, jeżeli zachodzi taka potrzebaoŚwiadczenia osÓb upowaŻnionych do odbioru dziecka wyraŻam zgodĘ na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - przedszkole w przysietnicy 198, w celu identyfikacji mojej osoby w zwiĄzku z odbiorem dziecka jednoczeŚnie zostaŁem/am poinformowany, Że przysŁuguje mi prawo doREKRUTACJA 2021/2022; Odpłatność; Grupy przedszkolne..

Stałe upoważnienie do odbioru dziecka - zobacz / pobierz.

Lp.Odbiór dziecka.. Jana Brzechwy w Grębocicach w roku szkolnym 2021/2022 następujące osoby:Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola S t r o n a | 1 Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego .. Upoważnienie do odbioru.. Oświadczamy, iż bierzemy na siebie pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazane niżej osoby.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA Upoważniam do odbioru mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola Publicznego im.. (imię i nazwisko dziecka) Panią/Pana ….…………….….……….….………… ……….………….… …….………….……….Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Author: blaszczak Last modified by: Dorota Guba Created Date: 9/9/2015 8:26:00 AM Company: Wydawnictwo Forum Sp.. OŚWIADCZENIE.. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww.. Przedszkole nr 18 im.. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Seria i nr dowodu osobistego Upoważnienie jest ważne Numer telefonu osoby od do upoważnionej 1.. Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego.. OŚWIADCZENIE Upoważniam/my wymienione poniżej osoby w roku szkolnym 2020/2021 do odbierania dziecka ……………………..

W załączeniu poniżej upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

5 stycznia 2020.. Upoważnienie jest ważne przez okres roku szkolnego 2020/2021 lub do wcześniejszego odwołania.Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 Informujemy, że: 1.Administratorem danych osób upoważnionych do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021 jest: Publiczne Przedszkole nr 5 , ul.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR 4 W MYŚLENICACH w roku szkolnym 2020/2021 JA /IMIĘ I NAZWISKO RODZICA /PRAWNEGO OPIEKUNA/ …………………………………………… 1.. Juliana Tuwima, ul. Fitelberga 31, 43-100 Tychy Cel przetwarzania: dane przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki.Poniżej do pobrania druki upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.. Wypełnione druki prosimy dostarczyć nauczycielom grup 1 września.. Upoważniam/my wymienioną poniżej osobę w roku szkolnym 2021/2022 do przyprowadzania/odbierania dziecka …………………….. (imię i nazwisko dziecka) do/z Przedszkola Publicznego w Drezdenku.. Upoważniam Panią/Pana …………………………………………………………………………………….upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji przedszkolnej dziecka.. Misie; Jaskółki; Jeżyki; Sówki; Szpaczki; Wiewiórki; Słowiki; Zajączki; Nasz patron; DOKUMENTY DO POBRANIA WRZESIEŃ 2020; RODO; DOMOWE PRZEDSZKOLE; DOMOWE PRZEDSZKOLE LOGOPEDIA; JADŁOSPIS; DOMOWE PRZEDSZKOLE PSYCHOLOG; DOMOWE PRZEDSZKOLE JĘZYK ANGIELSKI; DOMOWE PRZEDSZKOLE RYTMIKA; Hymn PrzedszkolaOświadczenie - Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola nr 116 Nazwisko i imię dziecka Nazwisko i imię matki/opiekunki dziecka-----Numer dowodu osobistego-----Numer telefonu Nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka-----Numer dowodu osobistego-----Numer telefonuUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (ważne: druk dwustronny) Karta zapisu dziecka do przedszkola..

załącznik do upoważnienia do odbioru z przedszkola.

Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA z Przedszkola nr 18 im.. 1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola udzielonego Pani/Panu przez jego Sierpień 29, 2020.Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.. Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego.. Dane podane w formularzu będziemy przetwarzać w celu organizacji bezpiecznego odbioru Pani/Pana dziecka z Przedszkola, maks. do zakończenia danego roku szkolnego.. z Przedszkola nr 172 w Warszawie przy ul.. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka - zobacz / pobierz.2811 083 email: .. [ ] do dnia .Upoważnienie do odbioru dziecka.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu wskazanego w upoważnieniu to jest do końca roku szkolnego 2020/2021.Upoważnienie jest ważne na okres 01.09.2020 - 31.08.2021 lub do jego odwołania.. Krata zapisu na dyżur wakacyjny - sierpień 2021.. Rok szkolny 2020/2021.. Juliana Tuwima Rok szkolny 2020/2021 ..

Upoważniam/-y do odbioru mojego/naszego dziecka.

do 31.08.2021 lub jednorazowo w dniu …………….… .. Zwrot nadpłaty z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.PRZEDSZKOLE ZGODNE Z RODO ° rcy * 0 Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru z Przedszkola biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Jabłonnie, 05-110 jabłonna, ul. Modlińska 103 b. które dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronioneUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. 4.Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.. Pełna treść klauzuli dostępna jest naWitamy na stronie Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej!. (imię i nazwisko)UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA dotyczy roku szkolnego 2020/2021 Do odbioru z Przedszkola nr 84 ,,Promyk" w Warszawie dziecka:……………………………………………………………….…… upoważniam/y niżej wymienione osoby: (Imię i nazwisko dziecka)UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 Niniejszym upoważniamy (upoważniam) wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego) dziecka tj. .. (imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi Informacje na temat osób upoważnianychUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 2020 / 2021 Jako rodzic/ opiekun prawny, upoważniam do odbioru mojego dziecka.. następujące osoby: l/p Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego Numer telefonu 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt