Oświadczenie majątkowe wzór 2021 doc

Pobierz

Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administarcyjne w imieniu wójta (DOC, 72 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-14.PAP.. w imieniu wójta.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KBOświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administarcyjne w imieniu wójta (DOC, 72 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-14.Do pobrania poniżej: zasady wypełniania oświadczenia majątkowego.. 2009-02-10 00:00 Teresa Pełka, opublikował: Emilia Rynkowska 31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.WZÓR OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. Mniej czasu na złożenie oświadczenia majątkowego.. Na podstawie art. 24i ust..

Oświadczenia majątkowe 2020.

Klauzula informacyjna RODO - art. 13. majatkowym policjanta: Opis: Dz.U.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych .Stan na dzień: 27/05/2021.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa .Oświadczenia majątkowe 2021 .. druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r .Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) radnego gminy.. Tytuł dokumentu: Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org.. Oświadczenie o stanie majątkowym.. druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej .2020-10-02..

Oświadczenia majątkowe 2018.

3)Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.. z 2021 r. poz. 11) rady gmin zostały zobowiązane do podjęcia w terminie do 1 lipca 2021 r.uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 7 ust.. Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59)W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.. Wzór oświadczenia majątkowego - 2020. zobacz.. 2000-2020 Komenda Glowna PolicjiOswiadczenie majatkowe policjantow po zmianach (termin skladania do 31.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1., dnia .. r.Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (repertorium KM), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory: oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust..

Oświadczenia majątkowe 2019.

Publikujemy aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 2 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.Wzór oświadczenia majątkowego .. oświadczenie majątkowe radnego (21kB) metryczka Wytworzył: Mariusz Bartosik (6 sierpnia 2015) Opublikował: Mariusz Bartosik (6 sierpnia 2015, 13:21:08) Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe .. 20 maja 2021 Dział: Ogłoszenia .Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.oświadczenia majątkowe 2021: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.. Oświadczenie majątkowe - wzór 129,67KB: zobacz: docx: 2021-01-11 Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów .Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .pdf..

Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki (DOC, 39,5 KB) _oświadczenie majątkowe - obowiązujące wójt, prac.docOświadczenia majątkowe - aktywne druki 15 marca 2018 Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaWzór oświadczenia majątkowego - członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (w formacie doc).doc DOC .Strona wykorzystuje pliki cookies.. Kategoria dokumentu: Oświadczenia majątkowe.. Wzór oświadczenia majątkowego - 2020. zobacz: rejestr zmian pliku , ilość pobrań: 164.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.patrz 7 ust.1.. Oświadczenie majątkowe - wzór zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".Zmodyfikowany.. Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 30 kwietnia.. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [1] (miejscowość)(dnia)doc: 2021-01-11 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE zobacz .. ., dnia .r.. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Opis:Wzór oświadczenia majątkowego (art. 24h) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.