Wzór wniosku medal za długoletnią służbę

Pobierz

Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu) 21.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Ustanawia się medal "Za Długoletnią Służbę".. 2014, poz. 64 (załącznik 2) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz w formacie PDF Odpłatność:Medal Za Długoletnią Służbę - jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo.. Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę Last modified by: Monika AFRYKANSKAJeżeli był/a karany/a - podać za co, kiedy oraz wymiar kary.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.. 2.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Wnoszę o nadanie (wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń) nazwa stopnia odznaczeniaWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wypełnia się na tych samych drukach jakie obowiązują na odznaczenia i ordery państwowe.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB.. Klauzula informacyjna; 9..

Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medal za Długoletnią.

Koszty nadania medalu ponosił odznaczony.Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. PRAKTYCZNE UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Wnioski dotyczące nadania Medalu za Długoletnią Służbę muszą być opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 roku, nr 90, poz. 450 - ze zmianami) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu .Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Nr 186, poz. ), jak również w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ..

Uzasadnienie wniosku do Medalu Za Długoletnią Służbę powinno zawierać .

Przyznaje się za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa (ogólny staż pracy).. Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.3.. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej.. Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, po 30 latach pracy .4.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych Złota Odznaka ZNP Wniosek o o nadanie Złotej Odznaki ZNP Lista kandydatów do Złotej Odznaki ZNP Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP Odznaka za 50 lat przynależności do ZNP Wniosek o o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP Lista zbiorcza wniosków .Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8.. Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie ..

internetowej:wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione według wzoru zał.. (Jeżeli nie był/a karany/a -wpisać "nie karany/a" .. Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.. OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6.. 1) Wniosek na odznaczenie państwowe znajduje się na stronie.. Wszystkie wnioski muszą być jedno-kartkowe dwustronicowe oraz wypełnione pismem drukowanym.Wniosek należy wypełnić w jednym egzemplarzu.. Błędy we wnioskach złożonych w 2020r.. Wzór wykazu zawierającego zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń.. nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał .Ponadto wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu .Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia; Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej; formularz krk .. MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ..

Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5. wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie.. Dlatego zaskoczeniem dla wielu, także pracowników magistratu, było pojawienie się na liście wyróżnionych dwóch nazwisk.Służba Ochrony Państwa: Tytuł dokumentu: Wniosek o nadanie Medalu za długoletnią służbę funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu: Opis: Dz.U.. Magistrat poinformował, że medal za długoletnią służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie medalu, o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych .Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski w rubryce nr 21 (Medal za Długoletnią Służbę) wpisują wyłącznie nazwę stopnia odznaczenia, a w przypadku Orderu - Odznaczenia w rubryce nr 20 wyłącznie nazwę klasy orderu lub stopnia odznaczenia.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB.. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.. OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA WNIOSKU NA .. Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie : 2: Medal Komisji Edukacji Narodowej: od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o. opinii Rady Pedagogicznej (poz.8) 2.Medal za Długoletnią Służbę.. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 2.. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał.. - Medal Komisji Edukacji NarodowejWniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Wzor _wniosku _o _nadanie _medalu _komisji _edukacji _narodowej.doc 0.03MB Wniosek o nadanie medalu za długletnią służbę Wzór _na _2021 _formularz _wniosku _o _nadanie _medalu _za _dlugoletnia _sluzbe.doc 0.06MB Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia Wzór _na _2021 _formularz _wniosku .data pieczęć podpis aktualnego pracodawcy sporządzającego wniosek 20.. Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę.. Całość wniosku musi zmieścić się na dwóch stronach jednej kartki - ściśle według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Kuratorium, załącznik nr 5 - "wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia i załącznik nr 6 ,,wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę".Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4- order/odznaczenie lub załącznikiem nr 5 - medal za długoletnią służbę.. Jeżeli był/a karany/a - podać za co, kiedy oraz wymiar kary.Wzorowi pracownicy.. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.1.Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia lub..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt