Sprawozdanie na mianowanego 2021 przedszkole

Pobierz

UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. w Rawie Mazowieckiej.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 2 pkt 8 O mnie Kilka słów o mnie: Sylwia Grochowska, lat 30, mama 12 -letniej Zuzanny, 4-letniego § 7Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu 09.sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. na stopień nauczyciela mianowanego.. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego.. od 1 września 2012 roku.. Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu .. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Adres: ul. Świerczewskiego 77, 22-670 Bełżec.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO dotyczy § 8 ust.. Data realizacji stażu: 01.. 2 pkt.. W okresie trwania stażu aktywnie brałam udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.Uzyskane kwalifikacje uprawniają mnie zarówno do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola jak też na stanowisku nauczyciela klas I - III w szkole podstawowej..

nauczyciela mianowanego §7 ust.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. 2 pkt 6 § 7 ust.. Pani dyrektor przydzieliła mi opiekuna stażu panią Mariolę Żołopę, przy pomocy, której napisałam plan .i możliwości realizacji zadań stawianych przed kandydatem na nauczyciela kontraktowego, poznać specyfikę funkcjonowania przedszkola, oraz zrozumieć, jak należy postępować, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i najlepsze warunki do edukacji.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. W 2004 roku otrzymałam akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego24 maja 2021, godz. 18.00 Temat: Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną (dla ubiegających się o stopień mianowanego) - Edycja XII - ostatnia w tym roku szkolnym 27 maja 2021, godz. 18.00SPRAWOZDANIE.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 2 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu ..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Współpraca z opiekunem stażuNa stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. 2017 r. - 31.Wzór 63.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego 1 września 2018r.. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. Udział w pracach zespołu wychowawczego.Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSprawozdanie przedstawiłam według realizowanych paragrafów zgodnie z rozporządzeniem MENiS, by zachować spójność z planem rozwoju.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. 2 pkt 7 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego § 7 ust.. Ubiegającego się o stopień zawodowy .. 1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)Przedszkola Miejskiego nr 13 w Mielcu..

2.Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.

11.05.2021 - Rozwijanie procesów .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanegoWitam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI stażu na nauczyciela mianowanego.docx agusta09 / Awans / Awans zawodowy - nauczyciel mianowany / SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI stażu na nauczyciela mianowanego.docxPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01.. Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Terka.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2 Nauczyciel§ 7 ust..

W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.

Posiadane kwalifikacje:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego.. Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka".. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego (2021-01-06 .. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. aspekt prawny 2021. przykładowy wniosek 2021 r. do komisji egzaminacyjnejSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt