Zlecenie na badanie kału wzór katowice

Pobierz

(Zaznaczy ć na zleceniu obecno ść nietypowych elementów w kale).. Kierownik Pracowni: mgr Patrycja Kowalczyk Telefon: 32 42 00 360 .. Wzór formularza zlecenia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. koszt trzykrotnego badania próbek kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella: 83,0 zł.. Naszym klientom udostępniamy ponad 180 punktów pobrań (m.in. krwi, moczu) w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i wielu innych miastach.Badania sanepidowskie są niezbędne do wyrobienia książeczki sanepidowskiej, wymaganej przez wielu pracodawców.. Uwagi: W przypadku temperatury powietrza powyżej +250C proszę zabezpieczyć materiał wkładem chłodzącym.. 41 3100 0000. oraz opłatę za koszty związane z wykonaniem zlecenia płatne przelewem w wysokości 37,00 zł za osobę na konto: NBP O/O KatowicePRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ, BANK KRWI.. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej całodobowo wykonuje badania na potrzeby pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.Bank Krwi zapewnia niezwłoczny dostęp do składników krwi dla pacjentów oddziałów szpitalnych.Pacjenci zlecający badania bezpośrednio w WSSE wypełniają formularz zlecenia w rejestracji WSSE.. Sposób pobierania próbki kału do badania:Laboratorium badania próbek wody WSSE w Katowicach, jest zlokalizowane w budynku WSSE w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 39. nr 4 - zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych umowa wzór..

II.2 Przyjmowanie, ... nr 1 - zlecenie na badania Zał.

Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użyciaBadanie kału zlecane jest m.in. w sytuacjach podejrzenia chorób trzustki, wrzodów żołądka, pasożytniczych lub bakteryjnych schorzeń przewodu pokarmowego, nowotworu jelita grubego oraz zaburzeń wchłaniania pokarmów.Badanie to jest także wykonywane obligatoryjnie u osób pracujących w branży gastronomicznej.. *** Wpłaty za badania należy uiszczać przelewem na konto.. Pojemnik musi być opisany.. 3.• Każde badanie od pacjenta (3 próbki kału) musi mieć dołączone czytelnie wypełnione zlecenie (do pobrania na stronie internetowej WSSE Katowice) • Pojemniki z materiałem do badań muszą być opisane czytelnie: nazwiskiem, imieniem, datą i godziną poboru • Zlecenie na badanie należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem .Zlecenie to jest równoznaczne ze zobowi ązaniem finansowym do pokrycia kosztów badania.. W laboratorium WSSE próbki przyjmowane są w rejestracji przez osoby do tego celu przeszkolone i upoważnione.Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej.. Kał należy pobrać z trzech kolejnych dni.. Od dnia 01-07-2019r..

• Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania).

Zlecenie badania: próbki kału, wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa salmonella, Shigella: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania ogólne: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Sporal A, Sporal S, wskaźnik ampułkowy - procesu sterylizacji: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Serologia: plik do pobrania (PDF)Badanie na nosicielstwo - informacje dla pacjenta.. Płatność - kartą płatniczą lub gotówką w kasie na miejscu przed wykonaniem badania.. nr 3 - wysokość opłat za świadczenia zdrowotne Zał.. W przypadku gdy faktura za badanie kału ma być wystawiona na pracodawcę .badania kału w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów, badania parazytologiczne, badania materiałów biologicznych (np. wymaz z gardła, ucha, mocz), antybiogramia.. Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyncze dla klienta zewnętrzengo, na zlecenie.Przed złożeniem prób należy wpłacić opłatę za badanie - 99,00 zł - na konto: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach.. Materiał do badania można przynieść do każdego z naszych punktów pobrań.. Kał to powstający w jelicie grubym końcowy produkt procesu trawienia, zawierający resztki pokarmowe, wodę, bakterie.Wzór formularza zlecenia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2..

Badanie na nosicielstwo to badanie trzech próbek kału pobranych z 3 kolejnych dni (po jednej z każdego dnia).

Badania kału wykonywane są wyłącznie na ul. Przybyszewskiego 10.Koszt całkowitego badania (3 próby kału) na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella wynosi 99,00 zł.. Narodowy Bank Polski O/O Katowice .. Potwierdzenie wykonania przelewu w formie papierowej należy .Badania profilaktyczne bez skierowania, laboratoria w całej Polsce, wyniki on-line.. Do badania pobiera się próbkę wielkości orzecha laskowego do jednorazowego pojemnika.. W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału/ wymazu z kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.. Mimo iż w aptekach dostępne są testy do samodzielnego wykonania analizy .na zlecenie pracodawcy - badanie kału na nosicielstwo na zlecenie pracodawcy - zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych Zakres badań do pracy może różnić się od podanego w zależności od skierowania wystawionego przez pracodawcę, a także wskazań lekarskich.Badania krwi Katowice - wykonaj badania laboratoryjne w komfortowych warunkach.. Przed dostarczeniem do laboratorium próbki warto zapytać, jaka metoda kał będzie badany.Obiekt badania ٭: próbka kału/ wymazu z kału/ wymazu z odbytu Pobrana od ٭: zdrowego, chorego, nosiciela, ozdrowie ńca, osoby ze styczno ści Dane próbki: Wypełnia klient Nr próbki I II III Data i godzina poboru próbki Podpis osoby pobieraj ącej próbk ę/próbki Wypełnia LaboratoriumWypełnić formularz zlecenia na badania (jeśli potrzebna jest faktura dla pracodawcy, proszę wypełnić również część, dane do faktury) Przyjmowanie prób odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 9.30; Wymazówki do badań kału należy pobrać w PSSE w Sosnowcu (3 sztuki)BADANIE KAŁU NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA; Informacja: tel./fax: (32) , tel..

118 lub 120), mail: Wymagane dokumenty: Należy złożyć wypełnione dokumenty: Zlecenie na badanie, Zlecenie do kasy.

Klient zgadza si ę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezb ędnym do realizacji zlecenia zgodnieMateriał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa).. Badania kału to element diagnostyki układu pokarmowego.. Zlecenie na wykonanie badań wody; Kąpieliska: zlecenie formularz pobrania próbek Zlecenie na wykonanie badań żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością Zakres badań Oddziału Badań Żywności, Żywienia i Produktów KosmetycznychWzór nr 5 Zlecenie na badanie grupy krwi Wzór nr 6 Zlecenie na wykonanie próby zgodności Wzór nr 7 Wynik badania grupy krwi Wzór nr 8 Zamówienie na krew i jej składniki do pilnego przetoczenia Wzór nr 9 Wynik próby zgodności Wzór nr 10 Zgłoszenie niepożądanej reakcji lub zdarzenia Wzór nr 11 Zamówienie zbiorcze na krew lub jej .Laboratorium badania próbek wody PSSE w Gliwicach, z siedzibą w Zabrzu jest zlokalizowane w budynku PSSE Gliwicach - z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 64.. Badania laboratoryjne krwi, badania nietolerancji, genetyczne i badania w ciąży, pobrania w domu.Wzory zleceń: Zlecenie badań / pomiarów na stanowiskach pracy.. II.2 Przyjmowanie, rejestracja i oznakowanie próbek.. nr 2 - upoważnienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych Zał.. Zlecenie może być wypełnioneDo badania nale ży pobra ć próbk ę kału zawieraj ącą materiał patologiczny: krew, śluz, rop ę, strz ępki nabłonka, resztki pokarmowe.. W kwestii częstotliwości wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych nie ma jednoznacznych przepisów.Przeczytaj artykuł i sprawdź to!. Opłatę za badania należy dokonywać przelewem na numer konta NBP O/O Katowice 65 3100 0000 (w tytule proszę podać Imię, Nazwisko oraz Badanie kału).. Ważne jest dla nas, aby moment rejestracji, oczekiwania na pobranie materiału czy odbiór wyniku, nie wiązał się z długim staniem w kolejce, a także odbywał się w przyjemnej i spokojnej atmosferze dla naszych Pacjentów (w szczególności dla dzieci).Badania wykonywane są w ciągu maksymalnie 7 dni.. mailto: kału ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt