Podanie adrenaliny przez pielęgniarkę

Pobierz

Chciałbym wiedzieć, dlaczego w załączniku nr 3 do rozporządzenia określającego tzw. zestaw przeciwwstrząsowy do użytku samodzielnie przez pielęgniarki brak jest adrenaliny, skoro dopuszczoną praktyką jest samodzielne wstrzykiwanie domięśniowe roztworu adrenaliny (Fastject 0,33 i 0,165 mg; Epipen i Anapen 0,3 i 0,15mg) przez pacjentów ze znaną skłonnością do anafilaksji w przypadku wystąpienia takiej reakcji.Dotychczas rodzice dziecka dostarczali do przedszkola aktualne zaświadczenie od lekarza wraz z ich pisemnym upoważnieniem do podania jednorazowej dawki adrenaliny w momencie pojawienia się u dziecka wstrząsu anafilaktycznego.Jeżeli atropina jest nieskuteczna należy rozważyć podanie adrenaliny we wlewie dożylnym z szybkością 2 do 10 μg/min.. Autoszczepionka nie jest szczepionką, pomimo zbliżonej nazwy oraz jej mechanizmu działania.Do pochwy: globulki, płukania, tabletki, kremy, gałki, galaretki.. Najbardziej zalecanym miejscem podania są mięśnie w przednio-bocznej części uda.Leki spoza załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, pielęgniarka podaje wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, zgodnie ze zleceniem lekarskim dostarczonym przez rodziców po uprzednim wyrażeniu zgody przez pielęgniarkę na podanie leku.2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. poz. 1540), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust..

- Nie można adrenaliny po prostu kupić?

Działanie przeciwanafilaktyczne może być antagonizowane przez leki β-adrenolityczne, szczególnie niewybiórcze.Zalecana dawka adrenaliny wynosi 0,01 mg/kg mc., maksymalnie 0,3 mg u dziecka i 0,5 mg u dorosłego.. lub doszpikowo metylprednizolon 1mg/kg i.v.. Dawka oksykodonu podana droga dożylną przez pielęgniarkę Powtórzenie dawki 1-2 mg 15 minmogą być podane przez pielęgniarkę, położną, ustala Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2002 r. (Dz. U. Nr 236 poz. 2000).. w przypadku: anafilaksji w wywiadzie ekspozycji na znany alergen współistnienia astmy ADR-WZF/184/09-2016 PODAJ TLEN 10 l/min POŁÓŻ CHOREGO I UNIEŚ KOŃCZYNY DOLNE KU GÓRZE załóż DOSTĘP DONACZYNIOWY BOLUS 0,9% NaCl 20ml/kg i.v.. WEZWIJ POMOC Z OIOM PODAJ TLEN .podania jednorazowej dawki adrenaliny w momencie pojawienia się u dziecka wstrząsu anafilaktycznego.. O pracy z osobami chorymi na SM opowiada w rozmowie z Evereth .Podczas podawania leku może dojść do szeregu pomyłek: dobrania nieodpowiedniego leku, o przeterminowanej dacie ważności lub przechowywanego niezgodnie z zaleceniami, niewłaściwej dawki oraz rozcieńczenia, wyboru niewłaściwej drogi i miejsca podania..

Ściągamy kapturek, uderzamy w udo, choćby i przez spodnie.

Błona śluzowa oka jest bardzo dobrze ukrwiona - powoduje to szybkie wchłonięcie się leku.. Dziakanie adrenaliny moŽe byé antagonizowane przez leki 13-adrenolityczne, szczególnie nieselektywne.rozważ podanie ADRENALINY i.m.. Zdarza się również, że lek otrzymał nie ten pacjent, któremu był przeznaczony.wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 116 z dn. 01.10.1997 r.), które mówi, że pielęgniarka jest uprawniona do podawania leków oraz kroplowego przetaczania dożylnego płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo - oddechowej, wg wymaganychDotychczas rodzice dziecka dostarczali do przedszkola aktualne zaświadczenie od lekarza wraz z ich pisemnym upoważnieniem do podania jednorazowej dawki adrenaliny w momencie pojawienia się u dziecka wstrząsu anafilaktycznego.WNIOSKI Podczas podawania leku przez pielęgniarkę lub położną, osoba uprawniona nie może wykraczać poza swoje kwalifikacje i umiejętności musi przestrzegać zasad podawania leku.. Zbadano, że najwięcej adrenaliny w ciągu dni produkowane jest ok. godz. 8 rano i to wtedy jesteśmy narażeni na stres i agresywne zachowania.Podkreślić należy, że podejmując decyzję o samodzielnym podaniu leku, pielęgniarka zobowiązana jest ustalić, czy w danej konkretnej sytuacji zachodzą przesłanki podania leku pacjentowi doraźnie bez zlecenia lekarskiego oraz, czy podawany lek zawarty jest w odpowiednim załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.Wygląda jak długopis..

Dziecko zmarło po błędnym podaniu leku przez pielęgniarkę GCZD w Katowicach.

Nie o pieniądze tu jednakZAŁĄCZNIK Nr 2. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej.. W roku przedszkolnym 2017/2018 sytuacja uległa zmianie, bowiem wychowawcyMinistra Zdrowia z 1958 r. podanie przez pielęgniarkę samodzielnie leku trak - towane było jako przekroczenie kompetencji i nielegalne wykonywanie zawodu lekarza.. Najczęstszym sposobem podawania adrenaliny zwłaszcza przy anafilaksji jest jej domięśniowe wstrzyknięcie, przy czym nie należy wstrzykiwać leku w mięśnie pośladka.. Adrenalinę wstrzykujemy domięsniowo, w przednio-boczną część uda.Adrenalinę podaje się podskórnie, domięśniowo i dożylnie..

Jest też wersja do podawania dzieciom - tu dawka adrenaliny jest o połowę mniejsza.

Najlepiej w mięsień czworogłowy, bo jest największy.. Należy zrobić to jak najszybciej, ponieważ w grę wchodzi życie alergika.. Dzieci .Wiedza na temat zachowania w tego typu sytuacjach pozwala na udzielenie właściwej pomocy osobie chorej.. Szybciej wchłaniają się leki w postaci wodnej niż stałej.. Niezbędna jest oczywiście obszerna wiedza na temat spektrum działania leku, skutkach ubocznych, przeciwwskazaniach do stosowania, postępowanie po wystąpieniu objawów niepożądanych oraz objawach przedawkowania.diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - Dz. U. Nr 210, poz. 1540) pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego badania fizykalnego umożliwiającego wczesne wykrywanie chorób sutka, pod warunkiem odbycia kursuDzialaniu hipertensyjnemu adrenaliny moŽna przeciwdzialaé przez podanie szybko dzialajacych leków rozszerzajacych naczynia krwionošne lub preparatów blokujacych receptory a-adrenergiczne.. Zapuszczanie kropli - ma na celu podanie do worka spojówkowego sterylnych kropli do oczu w ilości 1 - 2 .26 września br. zapadł wyrok w głośnej sprawie sześciomiesięcznej Zosi.. Korzystniej jest podać adrenalinę nawet "na wyrost" w uogólnionej reakcji alergicznej, niż podać ją zbyt późno w rozwijającym się wstrząsie.Jak podają statystyki, stwardnienie rozsiane, zwane również "chorobą 1000 twarzy", dotyka nawet 2,3 milionów ludzi na świecie, w tym około 700 tysięcy w Europie.. DO OBJĘCIA OPIEKĄ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ .. Ponieważ jest to schorzenie postępujące i niezwykle złożone, opieka pielęgniarska nad pacjentami wymaga ogromu wiedzy, cierpliwości i zaangażowania.. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego podaje się adrenalinę.. Przytrzymujemy jakieś 10 sekund, resztę robi automat.. Sąd uznał winę szpitala za błąd medyczny i zasądził rodzicom łącznie 500 tys. zł.. Nazwisko i imię pacjenta .. WNIOSEK LEKARSKI.. Wychowawcy zaś, na podstawie delegacji uprawnień rodzica na wychowawcę, zgadzali się na podanie leku w momencie ewentualnego wstrząsu.. Preparat podawać do uzyskania oczekiwanego efektu.. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U .przypadku 5 mg co 4 godz.); dawka 5 mg wynika z biodostępności morfinypo podaniu doustnym, która jest 2-3-krotnie niższa w porównaniu z podawaniem drogą parenteralną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt