Wniosek karta kierowcy do tachografu cyfrowego

Pobierz

Wniosek o kartę przedsiębiorstwa może złożyć właściciel firmy transportowej (posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencję transportową) lub inny podmiot wykonujący przewozy drogowe (przewóz na potrzeby własne) będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, który jest objęty obowiązkiem posiadania zainstalowanego urządzenia .Karta kierowcy przeznaczona do tachografu cyfrowego jest wydawana na wniosek kierowcy.. co oznacza czy kontynuować dzień 6) jeśli KONTYNUUJEMY DZIEŃ:Każdy kierowca prowadzący wyposażony w tachograf cyfrowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - włącznie z przyczepą lub naczepą, musi posiadać ważną kartę kierowcy.Wniosek o wydanie karty kierowcy - podstawowe informacje.Firmy, które posiadają pojazdy wyposażone w tachograf cyfrowy mogą posiadać ważną kartę przedsiębiorstwa.. Zaktualizuj przeglądarkę albo skorzystaWniosek elektroniczny Najlepszą obecnie i najszybszą metodą na uzyskanie karty do tachografu, jest złożenie elektronicznego wniosku o jej produkcję.Drugi wydruk z danymi zapisanymi przez tachograf robi się na koniec dnia pracy.. Każdy kierowca, który prowadzi pojazdy na terenie Unii Europejskiej, w których wymagane jest używanie tachografu cyfrowego jest zobowiązany do posiadania karty kierowcy.Kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wydaje się na wniosek samego kierowcy a organ wydający kartę to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych..

Wysokość opłaty za kartę do tachografu cyfrowego wynosi: UWAGA!

Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.Używasz starej wersji przegladarki.. DZIEN?". Wysokość opłaty za kartę do tachografu cyfrowego wynosi 172,20 PLN brutto.Jak złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?. Od 14 grudnia wnioski o kartę do tachografu można składać przez internet - przez specjalną platformę.. Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy, karty przedsiębiorstwa.Wniosek o wydanie karty kierowcy (KK) dotyczy samochodu wyposażonego w tachografy cyfrowe rejestrujące czas i przebieg jazdy.Karta kierowcy to niezbędny dokument upoważniający do kierowania pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy.. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie karty dołącza się: 1) wniosek o kartę kierowcy: kopia prawa jazdy; fotografia kierowcy; dowód wniesienia opłaty za kartę; pozostałe oświadczenia dołączone do wniosku; 2) wniosek o kartę przedsiębiorstwa:2) Po włożeniu karty kierowcy tachograf wita kierowcę napisem: "SPRAWDZANIE KARTY W TOKU" 3) Tachograf podaje nazwisko właściciela karty 4) tachograf podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty z (dowolnego) tachografu cyfrowego, 5) tachograf pyta: "KONT..

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Kierowcy?

Każdy kierowca prowadzący wyposażony w tachograf cyfrowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - włącznie z przyczepą lub naczepą, musi posiadać ważną kartę kierowcy.. Oprócz nowych wniosków formularz ten służy do ubiegania się o kartę zastępczą (np. w przypadku nieprawidłowo działających lub uszkodzonych kart), wydawania wznowień i zmiany danych osobowych.0 strona wyników dla zapytania wniosek o wydanie karty kierowcy wzór drukuTachograf cyfrowy - opłaty za.. Wymaga to potwierdzenia podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (możliwe jest również przy pomocy logowania do swojego konta bankowego).Jak uzyskać kartę do tachografów cyfrowych.. Wniosek o wydanie karty kierowcy składany w formie elektronicznej: - formularz dostępny na stronie internetowej podmiotu wydającego karty.Kierowca który zamierza prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy musi posiadać ważna kartę kierowcy.. Opłaty za karty i numer konta.. Przeglądarka internetowa, którą używasz jest stara i nie pozwala na wyświetlenie naszej strony.. Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Kartę kierowcy posiada każdy kierujący samochodem wyposażonym w tachograf..

Nie jest możliwe, by taki wniosek w imieniu pracownika złożył pracodawca.

Jest to dokument, który dotyczy przede wszystkim pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz odnosi się do przewozu ludzi przekraczającej 9 osób wraz z kierowcą.WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY Jeżeli nie masz nr PESEL, podaj nr i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz nazwę organu wydającego.. W przypadku kart kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca.Wniosek o wydanie karty kierowcy można składać w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Karta kierowcy to dokument imienny wymagany od kierowcy prowadzącego pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, gdy dopuszczalna masa pojazdu przekracza 3,5 tony w przypadku przewozu towarów lub gdy samochód jest zarejestrowany do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9 osób razem kierowcą.. Fotografia osoby, która ma otrzymać kartę, oraz wzór podpisu Do wniosku dołącz jedną fotogra˘ę oraz złóż podpis..

Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Służy ona identyfikacji kierowy oraz rejestracji .» Karty kierowcy oraz karty przedsiębiorstw do tachografów cyfrowych » Dział Sprzedaży - eLegitymacje » Dział Sprzedaży Druków ZabezpieczonychAby złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy, należy wypełnić formularz "WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY" i przesłać go na adres PWPW.. - - - -Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego prawa jazdy (informacje podane we wniosku muszą być takie same jak te znajdujące się w prawie jazdy), fotografię kierowcy oraz kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty.. Wzory dokumentów składanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, wraz z obowiązującym wzorem wniosku o wydanie karty kierowcy, można pobrać z naszej strony.. Z tego względu minimum raz na 28 dni należy zgrać dane z karty.dowód osobisty, karta pobytu, prawo jazdy, zunifikowane dokumenty dla cudzoziemców, legitymacje służbowe, licencje zawodowe, zaświadczenie ADR, zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach MRG, karta do tachografu cyfrowego »Zgodnie z Art. 20 ust.. Nr PESEL Organ wydający Nr Kraj wydania 2.. Wniosek o wydanie karty kierowcy należy składać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.Karta zostanie wydana nie później niż do 26 dni od daty złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 33 dni roboczych.. Rozporządzenie to zmieniło tryb składania wniosków o karty do tachografów cyfrowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt