Harmonogram sum zabrze 19/20

Pobierz

Tydzień 13. pn 24/05 pt .HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: HISTOLOGIA, CYTOLOGIA I EMBRIOLOGIA DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU Rok akademicki: 2020/2021 Semester: letni Harmonogram grupy dziekańskie 1, 2, 3 Harmonogram grupy dziekańskie 4, 5 Harmonogram grupa dziekańska 6 Harmonogram grupa dziekańska 7Harmonogram 2019/2020 semestr II - link do pobrania.. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.Pozwala ona załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu na stronie epuap.gov.pl.. Co możesz załatwić na platformie ePUAP16-20 XI 2020 r. Grupy: 7,8,9,10,11,12.. W razie dodaktowych pytań związanych z organizacją zajęć zapraszamy do kontaktu mailowego z prowadzącymi: linkDane kontaktowe ul. 3 Maja 13-15 41 - 800 Zabrze 32 3704 292 Email: egzaminów.. UWAGA: kandydaci, którzy uzyskają lokatę na liście rankingowej mieszczącą się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów zobowiązani będą do dostarczenia wymaganych dokumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 47/2020 Senatu SUM z późn.. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 30 kwietnia 2021 r.w związku z licznymi zapytaniami studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach, dotyczącymi dopuszczalnych form realizacji studenckich praktyk zawodowych, informuję, że zgodnie z obowiązującymi komunikatami JM Rektora dopuszcza się odbywanie praktyk wyłącznie w formie stacjonarnej.Harmonogram zajęć on-line (odbywających się na platformie e-learning lub za pośrednictwem platformy MS Teams) z przedmiotu: Histologia, cytofizjologia i embriologia dla studentów I roku kierunku lekarsko- dentystycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu ..

harmonogram pobierz .

Zabrze-Rokitnica, ul. Jordana 19 0 0 30 0 0 30 Credit - - - - - - Details at the Language .Harmonogram wykonywania ćwiczeń i seminariów z biofizyki.. 14.12 - 18.12.20.Rekrutacja 2020/2021 - Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachRekrutacja 2020/2021 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.. 20.03.21 r. 13.00-14.30 (2 h) Zaburzenia funkcji gonad.. Wpływ .Zajęcia z przedmiotu chirurgia prowadzone są w oparciu o Regulamin studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.), Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.08.2020 r.Harmonogram zaliczeń .. Ćwiczenie IV: Tkanka mięśniowa i nerwowa.. SUM Mariusz Nowak .. KATEDRA I ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ, BARIATRYCZNEJ I MEDYCYNY RATUNKOWEJ W ZABRZU.. Kierunek Lekarski 16-02-2021 16-02-2021Komunikat z dnia 19.05.2021 r. w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.. Czym jest ePUAP.. dla studentów I roku kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2020/2021 .. Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.. Zaliczenie on-line: tkanki łączne oporowe; kostnienie; krewHarmonogram wykładów dla studentów I roku kierunku lekarskiego z przedmiotu "Biologia molekularna" w roku akad..

lekarsko-dentystyczny » Wyniki kolokwium » Harmonogram wykładów » Fizjologia człowieka - harmonogram zajęć » Wyniki egzaminu; Kier.

dla studentów I roku kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2018/2019 .. sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Biofizyki, Zabrze Rokitnica ul. Jordana 19.. 20.03.21 r. 14.30-16.00 (2 h) Nadciśnienie tętnicze.. W celu zalogowania się do platformy należy użyć jako loginu adresu e-mail poczty studenckiej (.. @365.sum.edu.pl).HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW V ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 W KLINICE ENDOKRYNOLOGII I NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNCH.. 208 36 00 NIP: 634-000-53-01 ; REGON: 000289035Dane kontaktowe.. SUM Lucyna .Rekrutacja 2020/2021 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.. Dworcowy 3 8 8.00-14.00 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b Zakład Medycyny Ratunkowej, Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, SK im.. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści wykładów można kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za konkretny wykład za pomocą adresu e-mail lub .» Harmonogram wykładów » Fakultet » Wyniki egzaminu/zaliczenia » Wielka Synapsa; Kier.. Tematy seminariów: Metody detekcji promieniowania jonizującego i jego wpływ na organizm żywy..

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Tydzień 3. pn 8/03 pt 12/03.. Zakład Żywienia Człowieka .. Tydzień 2. pn 1/03 pt 5/03.. Tydzień 9. wt 27/04 śr 28/04.. Tabela z numeracją ćwiczeń i seminariów WAŻNA INFORMACJA .. Tydzień 7. pn 12/04 pt 16/04.. Tydzień 10. wt 4/05 śr 5/05.. Biofizyczne metody badań molekularnych.. ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-RokitnicaRekrutacja 2020/2021 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.. Seminaria i ćwiczenia odbywające się w formie on-line są dostępne na platformie "Microsoft Teams".. MEDYCYNA NUKLEARNA.. Harmonogram 2020/2021 semestr II - link do pobraniaZabrze, Pl.. Zajęcia w trybie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.. Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych 30-09-2020 30-09-202041-800 Zabrze (32) 37 32 381 / (31) 271 63 35 .. Email: .. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.. Andrzeja Mielęckiego, Katowice, ul.HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: HISTOLOGIA, CYTOFIZJOLOGIA I EMBRIOLOGIA DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU Rok akademicki: 2020/2021 Semester: letni Harmonogram .. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zarządzaj witryn .Harmonogram wykładów z przedmiotu Elementy Patofizjologii dla studentów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2020/2021 - semestr II letni - online ..

20 .Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej - harmonogram zajęć SEMINARIUM ZBIORCZE I - 12.03.2021 r. godz. 19.00 SEMINARIUM ZBIORCZE II - 08.04.2021 godz. 19.00Harmonogram seminariów z biofizyki.

Tydzień 5. pn 22/03 pt 26/03..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt