Wniosek kandydata na kierowcę

Pobierz

POBIERZ WNIOSEKPoniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie Pofilu Kandydata na Kierowce (Profilu PKK).. Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKK wynosi do 2 dni roboczych.. Potrzebujesz dostęp do internetu i skaner.. Wypełniony "Wniosek o wydanie prawa jazdy" z własnoręcznym podpisem.. Po pomyślnej rejestracji i zalogowaniu się, kliknij "Złóż nowy wniosek".Profil kandydata na kierowcę generowany jest na poczekaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, jednak w przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu okres ten może wydłużyć się do ok 30 dni.. Tam otrzyma numer utworzonego dla niego profilu kandydata na kierowcę.Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji Żeby utworzyć profil kursanta, możesz wybrać się osobiście do urzędu, do wydziału komunikacji, pod który podlegasz, i musisz złożyć stosowny wniosek.Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy; Do wniosku dołącz wymagane dokumenty; Złóż wniosek wraz z załącznikami w wydziale komunikacji urzędu powiatu/miasta/dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; Po maksymalnie 2 dniach odbierz Profil Kandydata na Kierowcę - jest niezbędny przy zapisywaniu się na szkolenieZanim złożysz wniosek o założenie Profilu Kandydata na Kierowcę, potrzebujesz kompletu dokumentów.. Dokument ten zawiera zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę, która stara się uzyskać uprawnienia do .Składanie wniosków, odbiór dokumentów, zakładanie Profili Kandydata na Kierowcę..

Sprawdź jak złożyć wniosek.

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o wydanie prawa jazdy (wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę) rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.45, a we wtorek do godziny 16.45.Profil Kandydata na Kierowcę jest wydawany bezpłatnie.. Wniosek do druku PDF.. O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.. Dokumenty:Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE (KT-29) WYMAGANE DOKUMENTY.. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez .Na postawie tego wniosku kandydat uzyskuje PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę..

Oczywiście możesz też wydrukować i wypełnić wniosek w domu.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika.. Należy do niego załączyć zdjęcie, a także wszelkie niezbędne dokumenty.. Definicji profilu Kandydata na Kierowcę należy szukać w ustawie o kierujących pojazdami.. Warszawiacy sprawę załatwią w urzędzie dzielnicy.Profil Kandydata na Kierowcę ONLINE!. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne piętro I, stanowiska nr 57, 58, 59, Zatrzymane prawa jazdy.. Podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;By wyrobić profil kandydata na kierowcę, wniosek wraz ze zdjęciem i kompletem dokumentów trzeba złożyć w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania albo w urzędzie miasta - gdy mieszka się w mieście na prawach powiatu.. Wymóg posiadania tego dokumentu przez każdego kandydata na .Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do właściwego ze względu na adres zameldowania wydziału komunikacji lub wysłać pocztą stosowny wniosek.Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?. Osoby ubigające się o PKK uzupelniają na wniosku punkty: A, C, F oraz G Pobierz wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy).Pobierz Dokument: Wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowce (Profilu PKK)..

12 , 12 , faks 12 Kasy czynne ...Profil kandydata na kierowcę: Informacja.

Pierwszym z nich jest orzeczenie lekarskie, w którym nie będzie przeciwwskazań zdrowotnych do bycia kierowcą, a także orzeczenie psychologa (dotyczy kategorii C, C1, D, D1, C1+E, C+E, D1+E, D+E).Wniosek o profil kandydata na kierowcę musi zostać wydrukowany na jednej stronie A4.. Zgodnie z nią przez PKK należy rozumieć elektroniczny dokument generowany przez organ wydający prawo jazdy (np. starostwo powiatowe).. Wniosek - wzór do pobrania.. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to generowany przez starostwa elektroniczny dokument, zawierający zestaw aktualnych danych na temat osoby składającej papiery na prawo jazdy, potwierdzający jej uprawnienia, który pozwoli ją szybko i łatwo zidentyfikować.. W przeciwnym razie nie zostanie przyjęty.. Profil Kandydata na Kierowcę.. Gotowy druk można uzyskać w szkole nauki jazdy lub pobrać go na stronie internetowej odpowiedniego wydziału komunikacji.Nie musisz składać wniosku o wydanie numeru PKK osobiście.. Aby wyrobić numer PKK do rozpoczęcia wykładów online z instruktorem wraz z kursem e-learningowym na prawo jazdy możesz skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej.. Tryb odwoławczy: Formularze o założenie PKK są dostępne w wydziałach komunikacji i można je wypełnić na miejscu.. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.. wniosek o wydanie prawa jazdy - otwórz plik w nowym oknie -pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie.Możesz założyć profil kandydata na kierowcę online..

Zatem aby uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy należy: Złożyć wniosek i uzyskać PPK.

Urząd Starosty ma 3 dni na przekazanie zainteresowanej osobie wygenerowanego numeru PKK.Formularze wniosków i druki do pobrania: wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę; zgoda rodziców; pełnomocnictwoJeżeli chcesz przygotować wniosek o wydanie krajowego prawa jazdy w domu i wiesz, jak go wypełnić, to pobierz go poniżej.. Rozwiń tekst.. O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.. Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.. Wszystko można załatwić zdalnie.. Informacja: Wszystkie wzory, formularze, druki dostępne do pobrania, znajdujące się na serwisie .Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju.. Tryb odwoławczy: Brak.. Bez niego nie może przystąpić do szkolenia.. Jak się okazuje, wcale nie trzeba wyjść z domu, aby rozpocząć kurs na prawo jazdy!. Testy - online na swoim smartfonie!. PRZYGOTUJ.. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne I piętro, boks 75. tel.. Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas zakładania profilu kandydata na kierowcę.Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę i do czego służy?. Pamiętaj jednak o tym, że dokument należy wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym.. A następnie złożyć je wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy w swoim - czyli właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - wydziale komunikacji.. W przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu, czas wydania Profilu może zostać wydłużony do 30 dni.. Dokumenty jakie wymagane są przy wizycie w wydziale komunikacji:-wypełniony formularz (druk) oraz:-dowód tożsamości, -jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającaKandydat na kierowcę, zgodnie z zamysłem prawodawcy, powinien w pierwszej kolejności skompletować wymagane dokumenty.. Załączniki: wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.