Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego na nauczyciela mianowanego

Pobierz

.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. poz.393)Poniżej przedstawiam sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Michała Okurzałego w Zagórowie.Poniżej przedstawiam sprawozdanie , które potwierdza, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.. Zamość, 06.06.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 2 pkt.. Dużą uwagę zwraca się również na funkcjonowanie ucznia w klasie, jego integrację z grupą oraz trudności występujące w sferze emocjonalnej.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017 Joanna Konopka.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego"..

...Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień, oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.. Stanowisko: Wicedyrektor.. Data zatwierdzenia planu: 17.09.2007r.Wsparcie ze strony nauczyciela wspomagającego dodaje uczniowi pewności siebie oraz wzbudza w nim poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na efektywność działań dydaktycznych.. czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2015 r. w Białej Niżnej.nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu.. Marszałka Józefa Piłsudskiego.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko : mgr …………………… Stanowisko i miejsce zatrudnienia : nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół w WaganowicachSprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nl wspomagający.. studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów autystycznych.. Głogów.Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego zatrudnionego na… Zgodnie z art. 30 ust..

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Krzysztof Okomski.

Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego, uwzględniający pracę nauczyciela j. angielskiego oraz wychowawcy klasy.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Dokumenty przygotowywane na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Przedmiot Geografia.. Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. Monika Kiersztyn.. W OKRESIE 01.09.2008r.. Warszawa .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. Być może jesteście w trakcie opracowywania takiego dokumentu na koniec półrocza i przyda Wam się inspiracja..

... aby przy współpracy nauczyciela wspomagającego mógł na bieżąco realizować materiał.

2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Kadry i Płace w Oświacie .. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. KrempachySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży Wstęp Jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPo zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach..

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego 1 2,0 (2020-12-11)1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r.. Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZAMOŚCIU.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopieńSprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. Imię i nazwisko: Aleksandra Siewiera.. Plan rozwoju zawodowego (2021-02-22) Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania przedszkolnegosprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego dotyczy § 8 ust.. 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych.. W sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów a także postaram się dokonać oceny efektywności podjętych działań i przydatności ich dla placówki, jak i własnego doskonalenia.Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Imię i nazwisko: Anna Chlebowska.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego .. Pomagałam w przygotowaniu sprawozdania za okres stażu nauczycielowi stażyście.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt