Wzór wniosku o wydanie karty pobytu

Pobierz

Z kolei obcokrajowcy, którzy ubiegają się o kartę stałego pobytu, powinni złożyć dodatkowo takie oto dokumenty: 4 zdjęcia;Wzór zgody na złożenie wniosku do połączenia z rodziną .. Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE.. Zalacznik _Nr _2.doc 0.08MB Załącznik Nr 3 do wniosku o pobyt czasowy - stażysta i wolontariusz.Wydanie jej następuje na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.. Karta Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE jest ważna 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu jest krótszy niż 5 lat - dokument ten jest ważny przez okres zamierzonego pobytu.. Proszę o wymianę karty pobytu ze względu na / Please replace myWniosek o wydanie / wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii.. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.. Proszę o wymianę karty pobytu ze względu na / Please replace myWypełniony wniosek.. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce.. Proszę o wymianę karty pobytu ze względu na / Please replace myWniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu WizyFormularz zgłoszenia utraty karty..

wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu.

To NIE JEST AKTUALNY formularz wniosku.Formularze wniosków - Pliki do pobrania | Wydział Spraw Cudzoziemców.KB Pobierz plik Wniosek o wydanie lub wymiane karty pobytu pdf 984 KB Pobierz plik; Formularz zgloszenia urtaty lub uszkodzenia dokumentow pdf 660 KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymiane .WZOR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYTWniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście.. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim.wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście; zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;Wnioski - zezwolenie na pobyt czasowy (formularze dla postępowań rozpoczętych przed 27 kwietnia 2019 roku) UWAGA: Formularze, które się tutaj znajdują obowiązują tylko do spraw rozpoczętych przed 27.04.2019r..

Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu.

Uprzejmie zwracam się z prośbą o nadanie mi Polskiego obywatelstwa.. 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu, 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od .Dokumenty wydawane cudzoziemcom.Wniosek o wydanie lub wymiane karty pobytu.. wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu.. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ A) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ B) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ C) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ D) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ E)Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie.. Zalacznik _Nr _ _1.doc 0.24MB Załącznik Nr 2 do wniosku o pobyt czasowy - wysokie kwalifikacje.. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, znajdującym się we wniosku.. PODSTAWA PRAWNADodatkowo osoby ubiegające się o kartę pobytu czasowego powinny złożyć razem z wnioskiem: Opłata skarbowa (380 zł); Dokumenty, potwierdzające prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy..

Wniosek o wydanie wizy krajowej.

Zgłoś błąd / Przekaż uwagi.. Wniosek o pobyt czasowy.. Polskie dokumenty wydawane Cudzoziemcom Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.Jeśli zrezygnowałeś ze złożenia wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu po wniesieniu wymaganej opłaty możesz złożyć podanie o zwrot tych kosztów.Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających) Wniosek o wydanie paszportu: Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej .Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza na oficjalną stronę internetową.. Formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dokumentow.pdf 0.30MB Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu (przykładowo wypełniony) wydanie-wymiana _karty _pobytu _-WYPELNIONYpdf.pdf 0.47MB Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu.. Wniosek _pobyt _czasowy.doc 0.46MB Załącznik Nr 1 do wniosku o pobyt czasowy.. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie złożenia wniosku o wydanie Karty Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE..

Kategoria: Wydanie / wymiana karty pobytu.

W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.. WZÓR - Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.Wersja do wydruku; wniosek o przedłużenie wizy Schengen.Wniosek o wymianę karty pobytu wypełnia się w języku polskim.. Przy złożeniu wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu uiszcza się opłaty za ich wydanie lub wymianę w.Opłatę należy uiścić na konto .Znaleziono 1032 interesujących stron dla frazy wzór wniosek odmowy wydania formularza a1 w serwisie Money.pl.Materiały.. Podstaw pobytu czasowego może być wiele, najbardziej popularnym wśród nich jest oczywiście praca, która stanowi dominującą większość składanych wniosków.Dla posiadacza Karty Stałego Pobytu na podstawie Karty Polaka lub dokumentów potwierdzające polskie korzenie - Np.: Szanowny Panie Prezydencie.. Prośbę swoją motywuję tym, że mój dziadek ze strony mamy był Polakiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt