Harmonogram rzeczowo finansowy czyste powietrze

Pobierz

37 kB: 30-11-2015: Karta zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego - załącznik 2/B.. Ważne informacje: Wypłata dotacji na konto Wykonawcy.. W Programie Czyste powietrze kosztem kwalifikowanym oprócz zakupu i montażu źródła ciepła jest również koszt modernizacji istniejącego komina w celu dostosowania go do nowo zakupionego źródła ciepła.. Zakres rzeczowy robót Wartość elementu (brutto) 31.05.2019 30.06.2019 31.07.2019 31.08.2019 30.09.2019 31.10.2019 30.11.2019 31.12.2019 .. 22 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF) Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia18.10.2018 Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxxHarmonogram rzeczowo-finansowy HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY jednostki miary ilość, liczba netto brutto Wnioskodawca Lp.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. Odsetki naliczane są zgodnie z harmonogramem spłat i nie podlegają kapitalizacji.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:44.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Program Czyste Powietrze; Portal Beneficjenta; Media; WNIOSEK O PŁATNOŚĆ; Kontakt; armonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (A1-2) Print This Page..

Harmonogram_rzeczowo-finansowy (A1-2) Powrót.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Wypłata kwoty dotacji może nastąpić przelewem bezpośrednio na wskazany we wniosku o płatność rachunek bankowy wykonawcy lub .kosztach kwalifikowanych wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym - ZRF (zał.. Jeżeli planowany okres realizacji projektu jest dłuższy od 12 miesięcy tabelę należy skopiować i opisać kolumny kolejnymi numerami.a.. Wnioski o umorzenie w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych; FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY DLA .Budżet na Program Czyste Powietrze to ponad 100 mld zł.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.Regulamin: Wniosek: [Pobierz] Lista załączników: Harmonogram rzeczowo-finansowy: Karta efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza: Karta efektu ekologicznego termomodernizacji: Karta efektu ekologicznego rekuperacji ciepła: Karta efektu ekologicznego sieci ciepłowniczych: Karta efektu ekologicznego wymiany taboru: Karta efektu ekologicznego instalacji fotowoltaicznych :Czyste Powietrze..

Harmonogram rzeczowo - finansowy - wygląd przykładowy Załącznik nr..

Protokół odbioru częściowego jest dokumentem, który potwierdza realizację części prac zgodny z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym przedsięwzięcia (załącznik umowy o dofinansowanie).Harmonogram rzeczowo - finansowy - wygląd przykładowy.. Aby złożyć wniosek w programie "Czyste Powietrze" należy założyć konto, zalogować się, a następnie pobrać formularz wybierając opcję "Formularz Wniosku" - dostępną po zalogowaniu w menu CZYSTE POWIETRZE po lewej stronie.. Po złożeniu wersji elektronicznej wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres WFOŚiGW .Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją inwestycji w kwotach netto (brutto tylko wtedy, gdy VAT będzie kosztem kwalifikowanym) dla kolejnych miesięcy realizacji projektu.. Osoby fizyczne.. Wnioski o umorzenie w ramach Programów Priorytetowych dla .. "Czyste Powietrze" (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych..

49 kB: 30-11-2015: Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy: 6. nr 1 do umowy), lub wyższych, wówczas do wniosku o płatność należy wpisać kwotę dofinansowania lub sumę kwot dofinansowania udzielonych na poszczególne przedsięwzięcia (kocioł, instalacja c.o., okna, itp.); 2.Aby złożyć wniosek w programie priorytetowym "Czyste Powietrze", należy zarejestrować konto w portalu, a następnie zalogować się i pobrać formularz wniosku, wybierając opcję Formularz Wniosku - dostępną po zalogowaniu w menu CZYSTE POWIETRZE po lewej stronie.Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową.. § 4 Efekt rzeczowy i ekologiczny W wyniku realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia efektu rzeczowego wskazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.Po zrealizowaniu określonej przez nas części elementów określonych w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, możemy wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i udzielenie płatności (wypłaty) na wykonany zakres prac.. Bardziej szczegółowoCzyste Powietrze.. W tym celu należy wypełnić wniosek o płatność.HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY.. Wniosek o płatność (poziom podstawowy i podwyższony) Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami ; 5..

armonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (A1-2) Powrót.

Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami.. Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .5.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 .5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach.. 6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).. Pierwsze składane rozliczenia przedkładane są już przez Dotowanych, którzy zakończyli realizację przedsięwzięcia.. "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP .F.. MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (zamieszczono 9.12.2020 r.) 15.05 KB G. PP.I - informacja o pomocy publicznej dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zamieszczono 25.11.2014 r.)Po zawarciu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca uzyskuje charakter Dotowanego.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikamiTitle: Harmonogram rzeczowo-finansowy (Wzór) Author: piotr_kryjom Last modified by: joanna_sienkiewicz Created Date: 1/30/2009 12:03:00 PM CompanyHarmonogram rzeczowo-finansowy Projektu .. (tytuł projektu) złożonego przez .. (nazwa Wnioskodawcy) w ramach działania 3.3.. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową; 4.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:10.. Program Czyste Powietrze; Portal Beneficjenta; Media; WNIOSEK O PŁATNOŚĆ; Kontakt; Harmonogram_rzeczowo-finansowy (A1-2) Print This Page.. Zakres rzeczowy Koszt całkowity Termin rozpoczęcia zadania: Termin zakończenia zadania: Razem pożyczka z Funduszu w tym: Nazwa zadania: Miejscowość: dnia: Skarbnik / Główny Księgowy Koszt poniesiony do dnia .Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta - jeśli prace wykonał osobiście.. Koszty związane z naprawą komina, zastosowaniem wkładów .Ulga termomodernizacyjna.. Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania Wydatki przewidywane w ramach zadania Data rozpoczęcia zadania Data zakończenia zadania Ogółem Kwalifikowalne Kwota finansowania % finansowania SumaWitamy w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku .. Dowiedz się, jakie są jego i warunki i wykorzystaj otrzymane środki na termomodernizację Twojego domu!Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem: a.. Wymagania techniczne/zakres rzeczowy przedsięwzięcia.. zestawienie rzeczowo-finansowe Zał _1 _do _Pisma _informującego _- _zestawienie _rzeczowo-finansowe.xlsx 0.01MB Instrukcja wypełnienia WOP .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt