Przekazanie frontu robót tłumaczenie angielski

Pobierz

1 i 2, art.42 oraz art. .Tłumaczenie słowa 'front' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.Wiele przetłumaczonych zdań z "front" - słownik angielsko-polski i wyszukiwarka milionów angielskich tłumaczeń.Tłumaczenia w kontekście hasła "przekazanie do eksploatacji" z polskiego na angielski od Reverso Context: W takim przypadku właściwy organ niezwłocznie wydaje wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające wprowadzenie do obrotu, rejestrację lub przekazanie do eksploatacji danego pojazdu.Tłumacz teksty z Tłumaczem DeepL - najlepszym dostępnym tłumaczeniem maszynowym, napędzanym wiodącą technologią sieci neuronowych firmy DeepL.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.Jednocześnie w/w Kierownik Robót składa następujące oświadczenie: " Zgodnie z wymaganiami przepisu art. 12 ust.. "W moich stronach, mogłeś wyjąć zabite chodzenie twoje drzwi główne.". Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'roboty budowlane' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Artykuł 1 dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów należy interpretować w taki sposób, że przy stosowaniu tego przepisu do oceny istnienia przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu .Tłumaczenie słowa 'front' i wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik angielsko-polski.Tłumaczenie słowa 'przejęcie' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.Zakres robót obejmował między innymi rozbudowę 2 kolejowych frontów przeładunkowych (rozładunek z torów szerokich na normalnotorowe) lPG i Propylenu o wydajności 1 400 m3na dobę każdy oraz przebudowę frontu autocysternowego dla lPG o wydajności 800 m3 na dobę.Termin rozpoczęcia robót: 28.08.2017 r.Termin zakończenia robót: 15.07.2018 r. Okres gwarancji: Okresy gwarancji nie odbiegają od powszechnie stosowanych, za wyjątkiem 20 lat gwarancji na rury instalacji grzewczej podposadzkowej (Wykonawca w tym zakresie przekaże gwarancję producenta).O wszystkim miałeś do roboty stwierdzić, że jeden był krokiem na zewnątrz twoje drzwi główne..

Aktualnie ...Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-angielski słowa front robót w słowniku online PONS!

Ust.. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo BudowlaneJeżeli wykonawca zobowiązany jest do wykonania tylko pewnego rodzaju robót, np. fundamenty, roboty elektryczne (wykonawca częściowy), to wówczas inwestor, jako koordynator prac, przekazuje mu tzw. "front robót", a więc wyraźnie oddzieloną i oznaczoną część terenu budowy.Tłumaczenia w kontekście hasła "completion" z angielskiego na polski od Reverso Context: completion of, after completion, successful completion, upon completion, after the completionSprawdź tłumaczenia 'front-line' na język polski.. Więcej informacji.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'front-line' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-niemiecki słowa front robót w słowniku online PONS!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt