Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń intrastat puesc

Pobierz

Skan proszę odesłać email'em, a oryginał wysłać pocztą na adres podany w zakładce kontakt.. PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.. Dutczak spółka jawna ul. Miałki Szlak 26, 80-717 Gdańsk numer KRS NIP: ; REGON: 22091857800000; PLAEOC320000130071 TEL/FAX: 58 305-65-16, 58 305-58-35 E-MAIL: go do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych; dokonywania zgłoszeń celnych, wysyłania zgłoszeń INTRASTAT, wysyłania, aktualizacji, uzupełniania lub potwierdzania zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów - musisz złożyć wniosek o Rejestrację danych podmiotu.- W zakresie dokonywania zgłoszeń statystycznych INTRASTAT w związku z dostawą wewnątrz wspólnotową oraz / lub nabyciem wewnątrz wspólnotowym * - Przesyłania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej - Reprezentowania w zakresie rejestracji w PDR - Dokonywania wszelkich czynności w imieniu firmy na PUESC.Przepisy unijne regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 638/2004 z dnia 31 marca 2004 r.upoważnienie INTRASTAT; Galeria zdjęć zobacz więcej zdjeć » Aktualności.Działa już nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, za pomocą którego można przesłać m.in. zgłoszenia INTRASTAT..

Kraków,…………….. UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT.do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: Agencję Spedycyjno-Celna "AMICUS" B.M.R.

W części dotyczącej "eKlient" kliknij w "Więcej" i wybierz formularz Rejestracja_ Osoby_Fizycznej.. Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa NIP (PL): ,REGON: 01001638700000 do dokonywania zgłoszeń e-INTRASTAT w przywozie / w wywozie*) oraz do rejestracji i aktualizacji danych w Systemie Informacyjnym Służby Celnej (SISC) na Platformie UsługUPOWAŻNIENIE do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: Agencję Celną SAD SERVICE Agnieszka Gizelska ul.Wichrowa 4, 60-449 Poznań, posiadającą koncesję Prezesa GUC nr 533 NIP 781-110-21-46 REGON 630722837 TELEFON: 61 FAX: 61 e-mail: reprezentowaną przez agentów celnych: 1.do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie / wywozie w imieniu: wpisać dane/ lub pieczątka firmy..

Instrukcja rejestracji na PUESC KROK PO KROKU w celu dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENTUPOWAŻNIENIE do dokonywania Deklaracji e-INTRASTAT Upoważniam "Taksim-Pol" Sp.

jeżeli upoważnienie jest od podmiotu zagranicznego, dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę, która podpisała upoważnienie (o ile nie zostały dostarczone w trakcie .UPOWAŻNIENIE do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: ..

NIP: PL5541009096 REGON: 091148832 Do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie / wywozie *) w imieniu:UPOWAŻNIENIE do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: RUSAK BUSINESS SERVICES Sp.

Wrocławska 4, 26-600 Radom NIP: 796-26-11-816 Regon: 672999115 Telefon: 048 365-24-06 Fax: 048 383-50-18 E-mail: do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie i wywozie w imieniu:wpisania go do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych; dokonywania zgłoszeń celnych, wysyłania zgłoszeń INTRASTAT, wysyłania, aktualizacji, uzupełniania lub potwierdzania zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów - musisz złożyć wniosek o Rejestrację danych podmiotu.dokonywania zgłoszeń celnych, wysyłania zgłoszeń INTRASTAT, .. Za złożenie upoważnienia do sprawy należy zapłacić opłatę skarbową w kwocie 17 zł płatne na konto: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763.W przypadku, gdy zgłoszenie Intrastat jest dokonywane przez osobę trzecią, pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 99 ust.. Umowa pozwoli w pełni zabezpieczyć Państwa interesy a nam skutecznie działać w Państwa imieniu.. NIP: REGON: Niniejsze upoważnienie ma charakter stały, i jest ważne aż do odwołania.. (czytelny podpis i pieczęć upoważniającego) Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:.Reprezentowanie Państwa firmy .UPOWAŻNIENIE do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: AWM Business Promotion - Wojciech Misztal 01-445 Warszawa ulica E. Ciołka 17 lokal 410 NIP: 534 -182 -17 -52 REGON: 015516195 do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie / wywozie w imieniu: NIP: REGON: Niniejsze upoważnienie ma charakter stały .UPOWAŻNIENIE do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: Spółkę cywilną "MERITUM AE" A. Ogorzałek, E. Borkowska ul. Rejestracji dokonuje się przez PUESC (Portal Usług Elektronicznych .UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT..

Dodatkowo, upoważnienie może dotyczyć:czynności związane z przesyłaniem zgłoszeń, ich uzupełnianiem i aktualizacją będą wykonywali pracownicy podmiotów obowiązanych wystarczy pisemne upoważnienie udzielone przez właściciela albo organ spółki.

Zapewnia dostęp do e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności .INTRASTAT System gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotycz ących wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, nie b ędących przedmiotem zgłoszenia celnego.. Ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa NIP : 113-00-80-883 REGON: 010466179 TELEFON: 022 678 60 45 FAX: 022 678 61 28 E-MAIL: do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie/wywozie * w imieniu:Dokumenty do Pobrania; Informacja o Ochronie i Przetwarzaniu Danych Osobowych: Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT: Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa przed Urzędem Celnym Deklaracja EUR1 Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia.Osoba zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT również musi być zarejestrowana w SISC (rejestracja podmiotu).. Daleka 14, 85-152 Bydgoszcz tel.. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Tel/fax:+48 12 653 55 27 tel.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.UPOWAŻNIENIE do dokonania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: Agencję Celną TOM-SAD Joanna i Tomasz Daniels ul.UPOWAŻNIENIE do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważniam: Agencję Usługową KW s. c. ul. Brzeska 179, 08-110 Siedlce, REGON: 141614490, NIP: 821-255-06-43, EORI: PL821255064300000 (imi i nazwisko lub nazwa i adres przedstawiciela)ę TELEFON: 25 632 47 94 FAX: 25 632 47 94 E-MAIL: ŻNIENIE Ja niżej podpisany upoważniam: Agencję Celną "GRAND" Sp.. Umowa w zakresie wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego Intrastat.. : 502 150 380 e-mail : PLAEOC350000090001..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt