Wniosek ekuz wyjazd turystyczny

Pobierz

Są dwa rodzaje wniosków - na pobyt czasowy (wyjazd turystyczny, związany z nauką albo inną dłuższą podróż) i na pobyt pracowniczy (w związku z wykonywaną pracą).. Zapoznaj się z dokumentacją wymaganą do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na rok 2020:Wniosek możesz pobrać przez internet albo w dowolnym oddziale i każdej delegaturze NFZ-tu.. DANE OSOBY WYJE ŻDŻAJ ĄCEJ: 1.1 PESEL: 1.4 Imi 1.2 Data urodzenia: 1.3 Obywatelstwo:W większości przypadków interesować nas będzie EKUZ "dla osób ubezpieczonych w związku z pobytem czasowym (turystycznym)" : Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych - wyjazd turystyczny.. Kartę wydaje się w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA.Wniosek na tzw. wyjazd pracowniczy praktycznie nie różni się od pierwszego z opisanych.. Oto one: pobyt czasowy czyli pobyt turystyczny, związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym; wyjazd w związku z wykonywaniem pracy.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Wnioski o wydanie EKUZ, które można przesłać do NFZ lub złożyć w stosownym oddziale są dostępne poniżej.. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP adres skrytki: /016ndson16/skrytka.. Napisz odręcznie Karta dla osoby niewidomej/niedowidzącej..

Wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek o wyrobienie EKUZ.

Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.. Jednak osoby pobierające świadczenia emerytalne otrzymują kartę na 5 lat od dnia złożenia wniosku, a bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy na 2 miesiące.. Od 11 lipca 2020 r. wniosek o wydanie EKUZ można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.EKUZ - wniosek na wyjazd turystyczny; EKUZ - wniosek dla wyjeżdżających do pracy ; EKUZ - wniosek dla wyjeżdżającyh na studia lub aby uczyć się w szkole; Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu wnioskującego oraz odbioru .Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przyznawana jest na 6 miesięcy dla osób, które zadeklarowały wyjazd czasowy w celach turystycznych.. DANE OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ: 1.1 PESEL: 4 3 Jan1 81 0 8 0 0 0 0 1 1.2 Data urodzenia: -111943 r. 1.3 Imię (imiona): usz 1.4 Nazwisko: Kowalski 1.5 Adres zamieszkania: 1.5.1 Ulica: Miławniosek do pobrania - PDF (291kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (441kb) Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy.. Osoby zatrudnione mogą otrzymać EKUZ ważną 6 miesięcy.WNIOSEK O EKUZ (pobyt czasowy) >>> WNIOSEK O EKUZ (wyjazd w związku z wykonywaniem pracy) >>> NFZ udostępnia również przykładowe wypełnione wnioski..

Każda z wyjeżdżających osób musi złożyć osobny wniosek o EKUZ, również na każde dziecko składamy osobny wniosek.Wyjazd turystyczny z EKUZ.

Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku.. Wydanie karty przez oddział wojewódzki NFZ jest bezpłatne.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: Pobierz wniosek; Wypełnij wniosek, wydrukuj i podpisz; Złóż wypełniony wniosek (wybierz jeden ze sposobów): w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ - wtedy kartę otrzymasz od razu; e-mailem - zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres: pocztą tradycyjnąWnioski EKUZ na 2021 rok.. Wniosek obejmuje dwie sytuacje.. Wniosek EKUZ przesłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres.Wniosek o kartę EKUZ można też złożyć online (również za pomocą profilu zaufanego ePUAP) i odebrać dokument osobiście w jednej z delegatur NFZ lub poprosić o doręczenie pocztą tradycyjną.Strona 1 z 3 WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w zwi ązku z pobytem czasowym w innym pa ństwie członkowskim (wyjazd turystyczny) 1..

WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny) 1.

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem.. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwe: Osoba ubezpieczonaWniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych Formularz wniosku o wydanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) dla osób ubezpieczonych (wyjazd turystyczny).. Ponadto należy określić cel wyjazdu, zaznaczając właściwe okienko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejW celu uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem na pobyt czasowy do innego państwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny), wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, powinien okazać przy wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:Wnioski EKUZ na 2020 rok.. Pracownik - np. aktualne zaświadczenia płatnika składek (wystawione przez pracodawcę), ZUS RMUA z ostatniegoWniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj. wyjazd turystyczny, wyjazd w celu nauki (szkoła/studia) lub inny wyjazd czasowy, który nie jest związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca zamieszkania lub .Wniosek o wydanie karty - wyjazd turystyczny Możesz wnioskować o wydanie karty EKUZ poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie NFZ (link poniżej) lub poprzez złożenie pisma, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania karty..

Krok 3: Wyślij wniosek Zeskanowany wniosek wyślij na adres: (w przypadku turystycznych wniosków o EKUZ);Wyjazd czasowy - na przykład turystyczny, naukowy.

Osoba posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zachoruje podczas wyjazdu turystycznego, może skorzystać z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Masz 2 możliwości pobrania wniosku: pobierz wniosek o wydanie EKUZ - otwórz plik w nowym oknie, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz.uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem na pobyt czasowy do innego państwa UE/EFTA (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny), powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, np.: 1.. WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny) 1.. Uprzejmie prosimy o przesyłanie tylko pierwszej strony wniosku.EKUZ na wyjazd turystyczny można uzyskać na podstawie wypełnionego wniosku: .. po wysłaniu zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ na adres e - mail: .. Jakie dodatkowe dokumenty potrzebne są do wyrobienia karty EKUZ?Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z placówek.. Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.Możesz wnioskować o wydanie karty EKUZ poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie NFZ (link poniżej) lub poprzez złożenie pisma, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania karty.Wniosek o wydanie EKUZ w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - wyjazd turystyczny - pdf [333,62 KB] Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - oddelegowanie, nauka, poszukiwanie pracySamo wyrobienie dokumentu jest bardzo proste.. WNIOSEK EKUZ kliknij tutajJak uzyskać EKUZ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt