Dokument wz zadanie praktyczne

Pobierz

Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.. Informacje do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.. Opracuj dokumentację prac obejmujących organizację imprezy masowej "Przygoda życia z Extra Travel", przestrzegając zasad .Dokument PZ - przyjęcie z zewnątrz.. Wystaw z datą 23.06.2015 r. fakturę i dokument WZ na sprzedane i wydane kulki czekoladowe Hurtowni Artykułów Spożywczych FRESH zgodnie z otrzymanym zamówieniem.zadanie praktyczne Dnia 22.12.2016r do zakładu produkcyjnego "Polska Wieś" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35 kod pocztowy 30-698 dotarła dostawa surowców potrzebnych do produkcji z firmy "ROL-WIT" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolnej 35, kod pocztowy 00-940 Warszawa.Wydanie zewnętrzne (WZ) - elementy.. 4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;Wystaw z datą 23.06.2015 r. fakturę i dokument WZ na sprzedane i wydane kulki czekoladowe Hurtowni Artykułów Spożywczych FRESH zgodnie z otrzymanym zamówieniem.. Wskaż datę, wybierz odbiorcę (rozwiń listę kontrahentów i tam wybierz METALBAU), wybierz ilości do wydania (takie same jak na fakturze, którą przed chwilą wystawiłeś), wskaż osobę .Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie) UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami..

Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym.

Przyjmij do magazynu wyrobów gotowych bransoletki wytworzone pierwszego dnia produkcji i wypełnij dokument PZ - przyjęcie wewnętrzne.Dokument Wz należy wystawić w cenach sprzedaży.. Numer Pz 2/01/2015, data wystawienia i otrzymania 09.01.2015 r. Przyjęcie materiałów - według ceny zakupu.. KOD ARKUSZA: A.30-01-18.01.. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.zadanie praktyczne Z magazynu surowców przedsiębiorstwa produkcyjnego "Polska Wieś" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35 kod pocztowy 30-698.. Wystaw z datą 9.01.2019 r. dokument WZ oraz fakturę sprzedaży na sprzedane i wydane .Wystawienie dokumentu wydania WZ 21\ 06 z datą r. 3.. Po kliknięciu na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie.. Datę wystawienia dokumentów należy przyjąć datę egzaminu Ostatni numer wystawionego dokumentu WZ - 125/2013 Ostatni numer wystawionej faktury - 1234/2013 Osoba upoważniona do wystawiania dokumentów: Ewa LimonkaSporządź z datą 17.06.2019 r. dokument wydania zewnętrznego (WZ) oraz fakturę sprzedaży na wydaną i sprzedaną Hurtowni A1 herbatę ziołową w ilości zgodnej z zamówieniem.. Dokument PZ, czyli przyjęcie zewnętrzne jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów z zewnątrz.Dokument ten sporządza się na podstawie otrzymanej faktury zakupu, bądź na podstawie WZ otrzymanego od dostawcy, ale także na podstawie zamówienia zakupu.Zadanie praktyczne nr 10: kwalifikacja AU.35..

Na podstawie powyższych danych wystaw dokument WZ.

Działalność: Sklep Detaliczny KWIAT Joanna Leska Należy wykonać następujące prace: 1.. W wielu przypadkach sprzedaż dokumentowana jest najpierw powyższym dokumentem, w sytuacji np. kiedy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania .Sporządź dokument WZ - wydanie wewnętrzne w związku z wydaniem materiałów z magazynu do produkcji bransoletek w dniu rozpoczęcia produkcji.. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: swój numer PESEL*, oznaczenie kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska.Wystawiamy dokument WZ: Lista modułów - magazyn - wydania magazynowe - dodaj - dodaj wydanie zewnętrzne Uzupełnij WZ odpowiednimi danymi.. W załączniku czysty druk do ćwiczeń.. Na podstawie danych z ilościowych kartotek magazynowych sporządź dokument RW nr 12/2019 dotyczący rozchodu z magazynu materiałów do produkcji pluszowych misiów.. Opracuj dokumentacjł ę związaną z realizacją zamówienia w FHU "Owocek", sporządź plan realizacji zamówienia, zestawienie cenowe, dokument magazynowy WZ− prawidłowość sporządzenia dokumentu WZ; − prawidłowość sporządzenia faktury za usługi realizowane na terminalu..

Na podstawie powyższych danych należy wystawić dokument WZ o numerze A/4532.

W dniu 24.12.2016 r wydano następujące surowce potrzebne do produkcji.wypełnij Dokument WZ dotyczący wydania puszek z lakierem, przyjmując datę wystawienia zgodną z datą egzaminu i nadając numer bieżący: 45/WZ/20xx wypełnij Fakturę za usługi realizowane w porcie, przyjmując datę wystawienia zgodną z datą egzaminu i nadając jej numer: 56/FS/20xx.Zadanie egzaminacyjne Dnia 23 października 2013 roku Firma Handlowo-Usługowa "Owocek" zajmujca się sprzedaą żą owoców, otrzymaa zamówienie od Sklepu "A".. Dane Zakładu "Gadżet" J. Kibic oraz dostawcy zawarte są w tabeli adresowej.. Prawidłowo sporządzony dokument WZ będzie zawierał: numer kolejny dokumentu, datę wystawienia, datę wydania towaru/materiału, oznaczenie towaru/materiału, cenę jednostkową, ilość wydanego towaru/materiału, dane wystawcy i odbiorcy, podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni TREFL wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w drukarkę oraz komputer z oprogramowaniem magazynowo-sprzedażowym, księgowym, biurowym do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.Sporządź z datą 17.06.2019 r. dokument wydania zewnętrznego (WZ) oraz fakturę sprzedaży na wydaną i sprzedaną Hurtowni A1 herbatę ziołową w ilości zgodnej z zamówieniem..

Wystawienie dokumentu sprzedaży FVS 21 z datą r. 4. uzupełnienie kartotek magazynowych: lalka poz. 4 21.

Wprowadź na 1 maja 2019r.. stan gotówki w kasie w wysokości 3380 zł, oraz sporządź i wydrukuj dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w maju 2019r.. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.Sporządź dokument WZ - wydanie wewnętrzne w związku z wydaniem materiałów z magazynu do produkcji bransoletek w dniu rozpoczęcia produkcji.. ( do klienta zewnętrznego) Dokumenty WZ stosowane są w obrocie magazynowym, ponieważ każdy rozchód towarów z magazynu musi być udokumentowany.. z o.o. z Krakowa zajmuje się .Niebawem czekają Was egzaminy zawodowe, a zatem po kwalifikacji AU.32 (A.31) przedstawiam Wam przykładowe zadanie kwalifikacji AU.22 (A.30) wraz z objaśnieniem poszczególnych elementów.. Egzamin ten polega w głównej mierze na wypełnianiu dokumentów magazynowych.Wypełnij dokument Pz od wybranego dostawcy, zgodnie z wybraną wielkością EWD.. 1 Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach .. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp.. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.. DOKUMENT WZ POBIERZDokument WZ - zadanie praktyczne, zachęcam do zapoznania się z nowym zadaniem dotyczącym dokumentacji magazynowej.Dokument WZ - wydanie zewnętrznie jest to dokument który potwierdza wydanie towaru z magazynu na zewnątrz przedsiębiorstwa.. Na podstawie wykazu komórek organizacyjnych i zadań przedsiębiorstwa opracuj strukturę organizacyjną Zakładu Produkcji Sprzętu Mechanicznego BIS oraz przyporządkuj poszczególnym komórkom zakres obowiązków.Żeby dokument "PW" był widoczny na liście dokumentów w "przyjęciach magazynowych" wybierzcie z filtrowania "dokumenty z okresu - niezblokowany" Przechodzimy do operacji nr 2: 29.04.2019 sprzedano 420 szt. sukienek dla Hurtowni Odzieży Damskiej VENUS sp.. Informacje do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.. Informacje dotyczące Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HERBATEXKWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt