Zgłoszenie zmiany stanu stada świń nabywający

Pobierz

Planowane nowości w Portalu IRZplus:Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: · zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada , z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kó z, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,W związku z przypadkami błędnego wpisywania numeru oznakowanych świń na formularzu "Zgłoszenie zmiany stanu stada świń" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt informuje, że przy zgłoszeniach zdarzeń dotyczących świń, na zgłoszeniu w polu Numer identyfikacyjny świni/świń powinien być stosowany numer .• zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru, • zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń, • zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz, • zgłoszenie zmiany stanu stada świń, • zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, • zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet..

Korekta zgłoszenia zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY.

W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, doPosiadacz świń zgłasza w Biurze Powiatowym ARiMR fakt oznakowania świń nie później niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada.. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,Pomoc w prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia zmiany stada świń można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt, wybierając Formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich a w nich Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, znajduje się Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zmiany stada świń.Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju, Spis stanu stada świń, Raport kontrolny zbioru danych - możliwość importu zgłoszeń z pliku XML, funkcja dedykowana podmiotom składającym masowe zgłoszenia (ubój w rzeźni, unieszkodliwienie zwłok, przemieszczenia)..

Dokonujemy tego za pomocą formularza "Zgłoszenie zmiany stanu stada świń".

Wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni w terminie 2 dni od dnia oznakowania.Świnie podlegają ewidencjonowaniu grupowemu, zgłoszenia do Agencji wymagają: zgłoszenie zmiany stanu stada świń, z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierząt (numer siedziby stada/numer rzeźni) zgłoszenie utylizacji zwłok świń z podaniem liczby zwierząt oraz miejsca pochodzenia .Zgłoszenie przemieszczenia świń w nowym prawie: Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.. Jeśli chodzi o bydło, trzeba podać: numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz "BYDŁO" oraz nie zapomnieć o podpisie..

*** Zaznaczyć w przypadku gdy zgłoszenie podpisują jednocześnie nabywający i zbywający.

Zgłoszenie zmiany stanu stada świń Nadawca: ul. PADNIĘCIE ZZSŚ-1/17 ZABICIEZgłoszenie zmiany stanu stada świń (możliwy do wykorzystania jako druk dwupodpisowy do 31.12.2020, a od 01.01.2021 tylko jako jednopodpisowy do wyczerpania zapasów) Zgłoszenie zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY; Korekta zgłoszenia zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY; Zgłoszenie zmiany stanu stada świń NABYWAJĄCYZgłoszenie zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY* Oznakowanych tatuażem Oznakowanych kolczykiem Liczba świń: Z siedziby stada/ miejsca gromadzenia/ siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/ targu, wystawy, pokazu lub konkursu zwierząt/ rzeźni o numerze: znak sprawy nr dokumentuZgłoszenie przemieszczenia świń w nowym prawie: Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada..

*** Zaznaczyć w przypadku, gdy zgłoszenie podpisują jednocześnie nabywający i zbywający.

Zgłoszenie zmiany stanu stada świń Nadawca: ul. PADNIĘCIE ZZSŚ-1/19 ZABICIE UBÓJ Z KONIECZNOŚCI P LZgłoszenie zmiany stanu stada świń (możliwy do wykorzystania jako druk dwupodpisowy do 31.12.2020, a od 01.01.2021 tylko jako jednopodpisowy do wyczerpania zapasów) Zgłoszenie zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY.. Portal IRZplus umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada.Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń, na które składają się następujące formularze, których nazwy określa załącznik nr 2 do umowy: 1) Zgłoszenie siedziby stada (Z-1/105) - 27 600 sztuk; 2) Zgłoszenie miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych (Z-2/105) - 300 sztuk; 3) Wniosek o wydanie duplikatu .Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni, Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz, Zgłoszenie uboju świń w rzeźni, Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz, Typ zdarzenia**: KUPNO Nazwa kraju: ** Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie.. Typ zdarzenia**: KUPNO Nazwa kraju: ** Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt