Upoważnienie do odbioru wyników badań sanepid

Pobierz

PESEL) Zgodnie z art. 26 ust.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Zlecenie badań laboratoryjnych środowiska pracy.. W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. "książeczka sanepidowska" przestała być dokumentem medycznym.Upoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznejPacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Upoważnienie do odbioru wyników.. Dane Pacjenta: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: (numer .. Zalecenia dla producentów owoców i warzyw.Wyniki badań należy odbierać osobiście.. Instrukcja pobierania, przechowywania i transportu próbek kału do badań mikrobiologicznych >>pobierz.. Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo .Upoważnienie do odbioru wyników badań; Prawa Klienta; Cennik badań: Oznaczenia mikrobiologiczne w materiale biologicznym..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

II 08.03.2011Odbierz swoje wyniki online - badania laboratoryjne, cyfrowe zdjęcia rtg, nagranie usg ciąży, holter.. Nazwa oznaczenia: Metoda badawcza: A/-* Cena netto: Cena brutto.. Zapraszamy.. Upoważnienie na dziecko / na osobę ubezwłasnowolnioną * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. To bardzo szybki, łatwy i wygodny sposób na odbiór wyników badań bez wychodzenia z domu.Cennik badań laboratoryjnych dostępny u kierownika laboratorium.. Badanie kału na obecność bakterii Sallmonella i Shigella / 3 próby od 1 pacjenta.. Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 5/2020) .. Upoważnienie do odbioru wyników badań.. : …., PESEL:.. imię nazwiskoZlecenie badania ogólne: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Sporal A, Sporal S, wskaźnik ampułkowy - procesu sterylizacji: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Serologia: plik do pobrania (PDF) Zasady pobierania materiału do badań; Upoważnienie do odbioru wyników badań; Prawa Klientamiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYKONANIA BADAŃ / ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Ja, niżej podpisana/y .UPOWAŻNIENIE Upoważniam……………………………………………………………..

Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ wykonanych przez Laboratorium WSSE w Warszawie Ja, niżej podpisana/y .Data i miejscowość UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja niżej podpisany /na .. Nr PESEL upoważniającego .Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.. UPOWAŻNIENIE DO ODIORU WYNIKÓW ADAŃ DO ELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH Ja niżej podpisany/a .Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Miejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik do zlecenia) OLK _29-05-2018 _Zal-2 _Badanie-na-nosicielstwo-uzupelnione-na-strone-internetowa-1.pdf 0.38MB UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA KAŁU W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA OLK _upowaznienie.pdf 0.32MBF/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ..

Ulotki przygotowanie do badań.

3 z dn. 23.03.2009 r (Sporal A, Sporal S)Centrum Medyczne HCP Sp.. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRSUpoważnienie do odbioru wyników.. Upoważnienie do odbioru wyników badańmiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz wygodę naszych pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych można teraz bezpłatnie sprawdzić poprzez nasz system informatyczny.Upoważnienie do odbioru wyniku badań Sekcja Badań Bakteriologicznych - Informacje dla Klientów Indywidualnych W zakresie badania testów biologicznych służących do kontroli skuteczności procesu sterylizacji wg PB/L - 04 wyd.. Ulotki.. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.. W tym celu przy odbiorze wyniku należy przedłożyć pisemne upoważnienie do odbioru wyników badań (formularz upoważnienia dostępny w Sekretariacie oraz na stronie internetowej).. Badania dla uczniów (na wybranych kierunkach .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .Wznawiamy pobieranie materiału do badań w soboty od dnia 06.06.2020 r. w godzinach 7:00 - 10:00. z 2012 r. poz .Wyniki badań odbieramy z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt