Kosztorys sieci komputerowej schemat

Pobierz

Projekt obejmuje opracowanie logicznej i fizycznej topologii,(11) Harmonogram i kosztorys Harmonogram realizacji projektu, plan wdrożeń i ewentualne źródła opóźnień.. D2: formuła: =B2*C2.. Do sieci powinniśmy podłączyć (minimum) 100 komputerów 02.Sieci komputerowe są jednym z najrzadziej modernizowanych elementów środowiska IT, tak więc projektując, musisz mieć na uwadze, nie tylko obecne wymagania, ale również przyszłe oczekiwania wobec infrastruktury.. E2: formuła: =SUMA (D:D) Komórki z kolumn A, B i C wypełniasz ręcznie wszystkimi częściami kompa.. Schemat modernizacji istniejącego okablowania strukturalnego: analiza potrzeb klienta, inwentaryzacja istniejącego sprzętu i oprogramowania,Projektowanie Sieci Komputerowych - projekt zaliczeniowy I.Cele, wymagania i założenia projektu 1.Cel i zakres projektu Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej stworzenie sieci komputerowej dla szkoły średniej.. - budynek 5-kondygnacyjny, na kazdej kondygnacji jest 50 komputerow, po 10 w jednym pomieszczeniu - punkt MDF znajdzie sie na parterze, a w nim bedzie 5 serwerow oraz centralka PBX - na parterze do kazdego stanowiska.Schemat logiczny sieci Projekt okablowania budynków .. Oba stowarzyszenia zostały upoważnione przez Amerykański Narodowy Instytut ds. StandaryzacjiProjekt sieci na FDDI ok. 100 komputerów 1..

Kosztorys sieci komputerowej Lp.

Sumaryczny upyw szeciu podczonych zestawów komputerowych bdzie wynosi okoo 12 mA.. Nazwa urządzenia Producent i model Ilość Cena netto Wartość VAT 23% Cena brutto WARTOŚĆ brutto 1.Sporządź prosty plan i kosztorys budowy (od podstaw) sieci komputerowej w dwóch wersjach uwzględniających: wydajność, oszczędność (ale nie za wszelką cenę, bo najoszczędniej byłoby nie budować sieci).Damian Stelmach.. Istnieją dwie metody opisywania takich punktów, metoda polska, oraz angielska.komputerów.. To zalecenie techniczne wynika z faktu, e redni prd upywu zasilacza komputerowego wynosi okoo 2 mA.. Następnie zaznacz komórkę D2 i przeciąg kopiując (ten mały kwadrat u dołu zaznaczenia) ile potrzebujesz.. 6 Warstwa dystrybucji zadania Kontroluje przepływ danych w sieci Wyznacza domeny rozgłoszeniowe Może eliminować routing między utworzonymi VLAN.. Schemat bazy danych W sieci wewn ętrznej komputerom zostan ą przypisane adresy z prywatnej puli 170.20.1/24, poniewa ż nie ma wymagania, aby komputery były widoczne .Jak mam zaprojektowac siec komputerowa o nastepujacej charakterystyce prosze o pomoc.. Każdy budynek osobny switch dodatkowo szkielet opraty o swith max 8 prortów 2.konwerter swiatło / ethernet 3.AP ,cos leprzego platforma MT W t.OPIS SIECI KOMPUTEROWEJ PRZY POMOCY GEOSPATIAL Streszczenie - Artykuł po świ ęcony jest praktycznemu wykorzystaniu ..

PozdrawiamProjekt sieci komputerowej.

Analiza bezpieczeństwa sieciowego Kosztorys z kalkulacją kosztów na okres 5 lat przykład schematu logicznego .. 5 Warstwa dostępu zadania umożliwienie dostępu urządzeń do sieci Umożliwienie kontroli nad komunikowaniem się urządzeń w sieci.. Szacunkowy kosztorys wszystkich elementów projektowanej sieci komputerowej: elementów aktywnych sieci, elementów okablowania strukturalnego oraz wszelkich opłat dotyczących połączeń WAN.. Czy zechciałby ktoś podzielić się swoim projektem (wystarczy zrzut ekranu), bym mogła sobie porównać, jak to ma wyglądać?. Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów firmowej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników firmy.. Prd ten nie przekracza 50 % wartoci progowej zaczania wycznika rónicowoprdowego Œ która wynosi okoo 28 mA Œ i spenia zaleceniaPokazuję przykładowy schemat sieci komputerowej, ponieważ wiele osób wysyła do mnie pytania na ten temat, więc dla Was specjalnie umieszczam go na kanale.. Załącznik nr 1 Tabela 1.. C2: Ile tych części masz zamiar kupić.. Adresowanie komputerów w sieci Komputery podzielono zgodnie z założeniami na adresy klasy C i według załączonej mapki wyodrębniono 2 podsieci za względu na to iż w założeniach podano, że .Sieci Komputerowe Strona 10 Obecnie projektując sieć LAN, tworzymy schemat sieci oparty na topologii rozszerzonej gwiazdy..

Opis sieci ... 12 Rys. 7.

Projekt sieci komputerowej może przybierać formę topologii np. gwiazdy , pierścienia lub siatki .dostęp komputerów i urządzeń multimedialnych (np. telewizora) do dysku sieciowego co daje możliwość bezpośredniego odtwarzania nagrań i zdjęć, wydruk na drukarki sieciowe; podpięcie innych urządzeń z portem USB (np. skanera, głośników, web kamery) poprzez wielofunkcyjny serwer (N3310).muszę wykonać projekt sieci komputerowej - projekt logiczny, fizyczny (w programie microsoft visio) oraz kosztorys.. Kosztorys taki składa się z wykazu planowanych elementów - nazwy, producenta, modelu urządzenia, jednostka miary, ilość, koszt jednostkowy oraz całkowity.. 2.Kosztorys użytych elementów i materiałów.. Założenia projektowe.Założenia projektowe: Zadanie polega na zaprojektowaniu sieci komputerowej według załączonej mapki (mapki3).Na poniższym rysunku znajduję się mapka dla której zostanie wykonany projekt okablowania, przydział adresów IP dla komputerów pracujących w sieci, oraz wykonanie kosztorysu.. Pamiętam o ujęciu w tabeli kosztów wysyłki (zgodnie z cennikiem sklepu) oraz usługi kosztorysowania (100,00 zł.. Schemat logiczny sieci składający się z co najmniej czterech segmentów w jednym budynku 03.. Kolumny E nie ruszaj.Kosztorysowanie projektowanych sieci komputerowych 27 Mar,2014 admin Napisz komentarz Kosztorys jest dokumentem finansowym określającym koszty przedsięwzięcia.Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku szkolnego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów szkolnej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników stanowisk komputerowych..

Schemat logiczny sieci .

5.1 Kosztorys instalacji sieci LAN 5.2 Kosztorys instalacji dedykowanej sieci elektrycznej 5.3 Kosztorys GPD Przykładowy projekt okablowania strukturalnego .. LCS PRO² - SCHEMAT Kliknij na obraz aby powiększyćPo wykonaniu oraz odebraniu wykonanych prac wystawiana jest faktura oraz przekazywany schemat z wykonanej sieci komputerowej.. Do naszych obowiązków zawsze przy wykonywaniu tego typu inwestycji należy konfiguracja urządzeń sieciowych oraz konfiguracja serwerów.02.. Zakres dokumentacji projektu: - schemat adresacji IP .4 Hierarchiczny model sieci komputerowej.. Jak mam zaprojektowac siec komputerowa o nastepujacej charakterystyce prosze o pomoc.. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Sieć zlokalizowana zostanie w 3-kondygnacyjnym budynku.Sieć komputerowy kpl ) Zestaw komputerowy typ.. TRILINE kpl PROFI 31 G XP ( E 3200/1BG / GMA 3100 /160GB/DVD /XP PRO + Win 7 Prof lub równowaŝny - 1 kpl 2) Monitor LCD 19 Wide Samsung SyncMaster 943 NW czrny lub równowaŝny 3) Drukarka laserowa Samsung ML lub równowaŝny 4) Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV LCD lub równowaŝy 3. zakup licencji na 1 stanowisko oprogramowania kpl '' Kuracjusz '' wraz z szkoleniem i wdroŝeniem RAZEM Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat ma ksyma .Schematy sieci komputerowej występują w różnych topologiach , czyli modelach układów, w zależności od tego, w jaki sposób połączy się poszczególne elementy sieci komputerowej.. Sied zlokalizowana zostanie w budynku szkolnym.. B2: Cena części z A2.. - budynek 5-kondygnacyjny, na kazdej kondygnacji jest 50 komputerow, po 10 w jednym pomieszczeniu - punkt MDF znajdzie sie na parterze, a w nim bedzie 5 serwerow oraz centralka PBX - na parterze do kazdego stanowiska bedzie doprowadzony telefon analogowy.. specyfikację ofertową według wzoru tabeli z Załącznika nr 1.. Stosowanie takiej topologii rodzi konieczność stopniowania pod kątem ważności punktów rozdzielczych.. (12) Sposób przeprowadzenia testów sieciProjektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych 37 TIA/EIA Jednym ze standardów TIA/EIA jest schemat nazewnictwa obszarów budynków, ciągów kablowych i urządzeń, z których składają się sieci przesyłania głosu i danych.. Mam problem tylko z tym drugim, a konkretnie z okablowaniem.. W laboratorium w ramach przedmiotu "sieci komputerowe" prowadzone są następujące ćwiczenia: 1.. .Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów firmowej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników firmy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt