Kosztorys nakładczy ślepy

Pobierz

R M S 3.4 Przygotowanie pod uzupełnienie tynków 14 d.3.4 KNR BC-02 0127-04 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacjiKOSZTORYS Nakładczy ślepy NAZWA INWESTYCJI : Ciechanów: Zamek KsiąŜąt Mazowieckich Domu DuŜego Konserwacja murów kontynuacja prac ADRES INWESTYCJI : Ciechanów ul. Zamkowa 1 INWESTOR : Muzeum Szlachty Mazowieckiej ADRES INWESTORA : Ciechanów ul Warszawska 61 BRANśA : Konserwacja ZabytkówKOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY) Klasyfikacja robót wg.. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL.SOBIESKIEGO 4 INWESTOR : S.M. ". WROCŁAWSKA NR 2KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Strona 2/43 Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szcz ęśliwickiej 56 w Warszawie Nr Podstawa, opis robót Jm Ilo ść Cena Warto ść 20 KNNR 2 0101/08 Deskowanie tradycyjne konstrukcjikosztorys elektryczny nakŁadczy zerowy zadanie nr 1 nazwa inwestycji : adaptacja pomieszczenia - na pokÓj biurowy zadanie nr 1 adres inwestycji : warszawa ul. gandhi 14 inwestor : instytut hematologii i transfuzjologii budynek nr1a parter adres inwestora : warszawa ul. gandhi 14 bran śa : elektrycznaKOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Strona 2/3 Ście Ŝka rowerowa z now ą organizacj ą ruchu Nr Podstawa, opis robót Jm Ilo ść Cena Warto ść 21 BCD 08.01.01/02 Ustawienie kraw ęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm wysokich wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) m 128,000 OSIEDLE WILANÓW "ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL NIEMIROWSKA 1 BRANŻA : SANITARNA.W kosztorysowaniu wyróżnia się również kosztorys ślepy..

Kosztorys ślepy (czasem określany jako kosztorys nakładczy) pozwala na szczegółowe zobrazowanie Inwestorowi i potencjalnym Oferentom materiałów oraz czynności, które należałoby wykonać podczas realizacji.

Wspólnego Słownika Zamówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówKOSZTORYS NAKŁADCZY (ślepy) NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodoci ągowej z przyłączami - Brzeziny, gm.. nr2 inwestor : 107 szpital wojskowy z przychodni Ą sp z.o.z.. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45410000-4 Tynkowanie 45231112-3 Instalacja rurociągówKOSZTORYS NAKŁADCZY (SLEPY) Klasyfikacja robót wg.. Przedmiarowanie [a] stosuje się jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań.2*7*1*0,52*72*7*1*0,5 Data opracowania: 2020-06-27 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy (ślepy) Budowa:DWORZEC LOKALNY Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ Obiekt lub rodzaj robót:Zabezpieczenie kabla YAKY 4 x 120 relacji st.trafo Kolbuszowa PKP - Pawilon Biedronka Lokalizacja:działki nr ewid.. Podstawa Opis jm Nakład jedn.. Podsta-wa Opis jm Nakłady Koszt jedn.. WROCŁAWSKA NR 2Kosztorys nakładczy ślepy wariant I Obiekt Remont pomieszczenia chirurgii Budowa ul. Szpitalna 2 budynek C w Koszalinie Stawka robocizny 0,00 zł/rg Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Sporządził Jacek Chyła Koszalin luty 2018Przedmiar (dawniej: kosztorys nakładczy, kosztorys ślepy) - opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją..

Kosztorys ślepy jest zestawieniem prac do wykonania, zgodnie z kolejnością ich występowania wraz z ilością tych prac np. dwukrotne malowanie ścian w ilości 100 m 2, a także zestawieniem materiałów i sprzętu wraz z ich ilością.

jana pawŁa ii 13 42-100 kŁobuckKOSZTORYS NAKŁADCZY - ŚLEPY TYTUŁ: ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE POLEGAJĄCE POD: Montaż kolektorów słonecznych z jednoczesną wymianą pokrycia dachowego z eternitu (wraz z utylizacją) na blachodachówkę "SARA" koloru ceglastego oraz remont więźby dachowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w miejscowościKOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY" (wersja szczegółowa) Obiekt "Adaptacja pomieszcze ń szkolnych na cele Klubu Dzieci ęcego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Laskach" Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścianSystem kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer.. Wspólnego Słownika Zamówie ń 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45431000-7 Kładzenie płytek 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45410000-4 Tynkowanie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drógkosztorys nakŁadczy-Ślepy nazwa inwestycji : remont pomieszcze Ń oddzialu psychiatyrii- parter adres inwestycji : oddzial psychiatrii- bud..

Główna różnica między kosztorysem ślepym a przedmiarem jest jego szczegółowość.Kosztorys nakładczy (ślepy)- remont elewacji - Bednarska 11___7_07_2017.KST PODSUMOWANIE Naprawa spoin i muru RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł Lp.

Bardziej szczegółowoKOSZTORYS NAKŁADCZY (Ślepy) - UZIEMIENIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. KOSZYKOWA 30 INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Koszykowa 30 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jarosław MiałkowskiInwestor: Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 Kosztorys nakładczy ( ślepy ) Nr.. :1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65, 36-100 KOLBUSZOWAKosztorys zabezpieczenie przyłącza ORANGE_PKP Kolbuszowa 2020-06-27 ZUZIA11 (C) Datacomp (lic. 0005685B) strona nr: 4 Kosztorys Kosztorys nakładczy (ślepy)kosztorys nakŁadczy (Ślepy) nazwa inwestycji : ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego adres inwestycji : sosnowiec,ul.. 2013.30) Licencja: str 1 2014-06-07 Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA w Płocku ul. Łukaszewicza 17, 09-400 Płock Kosztorys nakładczy [ ślepy ] Nazwa budowy: Modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej filii w Płocku Adres budowy: ul. Jachowicza 2, 09-402 PłockKOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY) DLA WYKONANIA KOSZTO-RYSU OFERTOWEGO..

Kosztorys ślepy nie zawiera żadnych cen wykonania prac.KOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY" Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY" Obiekt MODERNIZACJA TERENU WOKÓŁ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W MIEJSCOWOŚCI BRACIEJÓWKA .

Skomlin INWESTOR : Gmina Skomlin ADRES INWESTORA : ul. Trojanowskiego 1; 98-346 Skomlin BRAN ŻA : instalacyjno - sanitarna Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTYkosztorys nakŁadczy (Ślepy) nazwa inwestycji : zmiana sposobu uŻytkowania, przebudowy i rozbudowy starostwa powiato-wego w kŁobucku adres inwestycji : ul. skorupki 42-100 kŁobuck inwestor : starostwo powiatowe w kłobucku adres inwestora : ul. rynek im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt