Sprawozdanie z praktyk administracja

Pobierz

W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Dotyczy: studentów II roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych .. Miejsce praktyki Wyboru miejsca praktyki dokonuje student, aczkolwiek musi ono zostać zaakceptowane przez opiekuna merytorycznego praktyk.. Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką.. Sprawozdanie powinno zawierać zagadnienia z wykazu przedstawionego w tymże rozdziale.. powyższych wytycznych w swoim sprawozdaniu z praktyki.. DANE PODSTAWOWE (wypełnia student) IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA WYDZIAŁ Wydział Nauk Społecznych i Technicznych KIERUNEK Administracja (nabór 2020/2021) ROK / SEMESTR (na którym realizowana jest praktyka zgodnie z programemWytyczne do SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI.. Wykaz wszystkich czynności wykonywanych przez praktykanta wraz z opisem zagadnień, problemów rozwiązywanych podczas praktyki.. Przy wypełnianiu tabeli efektów kształcenia należy korzystać z sylabusa praktyki.. Porozumienie dotyczące studenckich praktyk zawodowych.. Najistotniejsze zadania powinny być opisane z podaniem szczegółów (jeśli to możliwe) 1.. Praktyki.. K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych kategoriach prawnych oraz zasadach działania instytucji publicznych w skali .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1. imię nazwisko studenta..

Sprawozdanie z przebiegu praktyk.

Studenci.. SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI.rtf Author: JanKot Created Date: 12/5/2019 1:33:45 PM1.. Zaświadczenie o zatrudnieniu.. Opiekun praktyk na danym kierunku studiów dostarcza do Wydziału Obsługi Studenta (dziekanat) komplet dokumentów wraz z protokołem za całą grupę lub rocznik.Karta informacyjna (sprawozdanie) z przebiegu praktyki zawodowej.. Treść sprawozdania powinna zawierać : Sprawozdanie i dziennik praktyk z załącznikami.. Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.sprawozdania z praktyki należy umieścić stronę tytułową, której zawartość podano w rozdziale 4 Regulaminu praktyk.. Zaświadczenie o odbyciu praktyki.. Zaświadczenie o odbytym stażu (wolontariacie) ADMINISTRACJA Instrukcja praktyk.1.. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami związanymi z .ADMINISTRACJA.. Posiada wiadomości niezbędne do identyfikacji procesów zachodzących w strukturach administracji publicznej z wyjaśnieniem przyczyn ich powstawania.. Porozumienie dotyczące studenckich praktyk zawodowych - Kierunek Zarządzanie I st.Koordynator ds. z przebiegu praktyki studenckiej.. Studenci zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki zobowiązani są do uwzględnienia .. Moim opiekunem praktyk był sekretarz Goliny Henryk Bąk..

Opisowe sprawozdanie z praktyki (1-2 strony).

Podanie o przyjęcie na praktyki-wzór.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.do Regulaminu Praktyk dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1.. Wnioski podpisane przez Opiekuna Kierunku zostaną przekazane do Dziekanatu SL.sprawozdanie z praktyk; praktyk; praktyki; administracja; sprawozdania; sprawozdanie; podania o praktyki; Podanie o praktyki; praktyki biotechnologia; Praktyki WakacyjneUczniowie powinni obserwować czynności zawodowe pracowników urzędu administracji, wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem opiekuna praktyk/ instruktora, a następnie samodzielnie realizować powierzone czynności.SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU ADMINISTRACJA ..

Sprawozdanie i dziennik praktyk z załącznikami.

Praktyk Zawodowych: - Administracja - dr Maria Mazur - Architektura - mgr inż. arch.. Załącznik nr 1 - Oświadczenie NNW.Sprawozdanie i dziennik praktyk z załącznikami.. Ogólna charakterystyka przebiegu praktyk - kierunek ekonomia W roku akademickim 2010/2011 w grupie studentów I i II roku kierunku ekonomiaSprawozdanie.. w ……………………………………………………………………………………….. miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do ………….…………………………….. data rozpoczęcia praktyki data zakończenia praktyki.. Praktyki.. Wykaz praktyk przeniesionych z semestru letniego 2019/2020 na rok akademicki 2020/2021.. DANE PODSTAWOWE wypełnia student IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA WYDZIAŁ Wydział Nauk Społecznych i Technicznych KIERUNEK Administracja nabór 2020/2021) ROK / SEMESTR na którym realizowana jest praktyka zgodnie z programem studiów I/II NAZWA ZAKŁADU PRACY .1) zaświadczenie o odbyciu praktyki, 2) umowa/deklaracja/skierowanie.. Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową.. Imię i nazwisko studenta : Rok studiów : Kierunek studiów : Filologia Romańska.. Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki .. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.własne wnioski z przebiegu i praktyki .. 2020/2021) Plan praktyk w Kolegium Nauk Społecznych - rok akademicki 2020/2021..

Identyfikator praktykanta-wzór.

Nazwa i adres zakładu pracy, w którym miała miejsce praktyka : II) Charakterystyka zakładu pracy.. Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów pierwszego stopnia studiów kierunków ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1.1.. Wykaz agencji pośredniczących w zatrudnianiu marynarzy.. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej.. Karol Tymczak - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - mgr Łukasz Borkowski - Finanse i rachunkowość - mgr Andrzej BorowskiPlik Dzienniczek Praktyk Technik Administracji.rar na koncie użytkownika mariuszw2145 • folder Pomoce Naukowe • Data dodania: 30 lis 2013.. Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.. Dziennik.. Praktyka może być realizowana w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, jak np. w urzędachsprawozdanie z odbytych praktyk studenckich przez studentÓw wydziaŁu prawa, prawa kanonicznego i administarcji kul jana pawŁa ii na kierunku prawo ( grupa w stalowej woli) w roku akademickim 2006/20071.. Strona główna.. 1.Znaleziono 2 interesujących stron dla frazy sprawozdanie z praktyk z administracji w serwisie Praca.Money.pl.. W trakcie praktyki zawodowej zostałam zapoznana ze Statutem Gminy ., ustawą o samorządzie gminnym, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Regulaminem Pracy oraz zadaniami własnymi tj.: - sprawami ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - sprawami gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - sprawami wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków .Wytyczne do SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI I) Dane o studencie-praktykancie i miejscu odbywania praktyki Imię i nazwisko studenta: Rok studiów: Kierunek studiów: Filologia germańska Nazwa i adres zakładu pracy, w którym miała miejsce praktyka: II) Charakterystyka zakładu pracy 1.7.. Regulamin odbywania praktyk morskich na statku szkolnym Nawigator XXI.Sprawozdanie z praktyk Wydział PRAWA I ADMINISTRACJI Kierunek: Administracja / Prawo * Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolite magisterskie* Tryb studiów: Stacjonarne / niestacjonarne* Semestr realizacji praktyki Imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę Nr albumu Cel praktyki Studencka praktyka zawodowaSPRAWOZDANIA Z ODBYTEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione i podpisane przez studenta i zatwierdzone przez opiekuna praktyk.. Wykaz ten należy umieścić w sprawozdaniu z praktyki, jako spis treści z odniesieniamiRegulamin praktyk na kierunku administracja (obowiązuje od roku ak.. 1 strona wyników dla zapytania sprawozdanie z praktyk z administracjisprawozdanie z praktyk administracja - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt